Nâng tầm hoạt động các hợp tác xã

Thứ Sáu, 07/05/2021, 10:05 (GMT+7)

BHG - Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể của T.Ư, tỉnh, thời gian qua với vai trò nòng cốt trong xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã (HTX), Liên minh HTX tỉnh đã có những giải pháp, cách triển khai cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ và nhân rộng các HTX hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Nhiều sản phẩm của các HTX được bày bán tại gian hàng trước trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Nhiều sản phẩm của các HTX được bày bán tại gian hàng trước trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Đồng chí Lò Thị Mỷ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khẳng định: Với quan điểm việc thành lập mới HTX, phát triển kinh tế tập thể phải đảm bảo yếu tố đổi mới, thực chất, không chạy theo thành tích; thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, triển khai các chính sách có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX đã ban hành. Trong đó, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 9.3.2020 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa IX về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh giai đoạn 2021-2030; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 22.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012; xây dựng Kế hoạch phát triển HTX kiểu mới để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể…

Liên minh HTX tỉnh ban hành bộ thủ tục, quy trình chuyển đổi, thành lập, giải thể HTX theo Luật mới năm 2012. Trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các HTX xây dựng Điều lệ, phương án sản xuất, hạch toán kinh doanh; giúp HTX tiếp cận các nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam. Cùng đó là yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát, kiên quyết tiến hành giải thể đối với những HTX đã ngừng hoạt động, hoạt động kém hiệu quả, tránh tình trạng để HTX hoạt động cầm trừng hoặc vẫn có đăng ký hoạt động kinh doanh nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Với các giải pháp, cách triển khai đồng bộ, có trách nhiệm nên số lượng các HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày một ổn định, hiệu quả. Riêng trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới được trên 60 HTX theo Luật HTX năm 2012, nâng tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn lên trên 600 HTX, với 21.150 thành viên. Phần lớn các HTX này hoạt động gắn với xã, thôn điển hình tiên tiến. Trong đó, có nhiều HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ tổng hợp; sản xuất, chế biến nông - lâm nghiệp; tiểu thủ công nghiệp... đã xây dựng được thương hiệu riêng, mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định cho thành viên, tiêu biểu như: HTX nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc, HTX Hải Khang (Bắc Quang); HTX Tuấn Dũng, HTX dịch vụ nông nghiệp Tả Lủng (Mèo Vạc); HTX Bắc Nam, HTX nông lâm nghiệp và dịch vụ thương mại Po Mỷ (Đồng Văn); HTX tiểu thủ công nghiệp Việt Thành (Vị Xuyên); HTX thương mại chè Tuấn Băng (Xín Mần); HTX chế biến chè Phìn Hồ, xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì); HTX cộng đồng Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Quản Bạ); HTX sản xuất rau an toàn và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tân Đức, xã Đạo Đức (Vị Xuyên); HTX Bản Tùy, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang)… 

Theo thống kê đến đầu năm 2021, tổng vốn điều lệ các HTX trong tỉnh là 897.236 triệu đồng; tổng doanh thu 1.499.000 triệu đồng; lợi nhuận bình quân 315 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân thành viên/người lao động đạt 39 triệu đồng/năm.

Nói về những giải pháp, hướng đi trong việc duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, đồng chí Lò Thị Mỷ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết thêm: Dựa trên tình hình và điều kiện cụ thể của tỉnh, Liên minh HTX sẽ tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; tham mưu cho tỉnh ban hành thêm chính sách, cơ chế mới và vận dụng, lồng ghép các chính sách của T.Ư, tỉnh hiện có đễ hỗ trợ các HTX, giúp các HTX tiếp cận các nguồn vốn vay, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là cách nhằm nâng tầm cho các HTX vững tin hơn trong quá trình hoạt động, phát triển thực chất hơn. 

Bài, ảnh:  HOÀNG NGỌC

.