Họp Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Thứ Ba, 20/04/2021, 22:10 (GMT+7)

BHG - Chiều 20.4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Quỹ trong quý I.2021 và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQL Quỹ. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên HĐQL Quỹ.

Toàn cảnh buổi họp
Toàn cảnh buổi họp

Trong quý I.2021, HĐQL, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã kiện toàn thành viên HĐQL, xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2021. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai tư vấn, hỗ trợ các HTX xây dựng hồ sơ và đăng ký vay vốn tại Quỹ. Trong quý I đã tiếp nhận 11 hồ sơ vay vốn với tổng số vốn đề nghị vay là 3,95 tỷ đồng. Tính đến 31.3.2021, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt 9,43 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 7,27 tỷ đồng. Chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay đối với các HTX có dư nợ tại quỹ. Trong quý I đã tiến hành 3 đợt kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay tại 9 HTX trên địa bàn. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi vốn đối với các món vay đến kỳ hạn trả nợ. Trong quý I, số nợ gốc thu hồi được theo kỳ hạn là 425 triệu đồng của 5 HTX.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên HĐQL, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ đề nghị các thành viên HĐQL, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ nghiệp vụ Quỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra trong quý II và thời gian tiếp theo. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong quý II.2021, phối hợp với các bộ phận thực hiện kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay đối với các HTX có dư nợ tại Quỹ. Quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi vốn đối với các món vay đến kỳ hạn trả nợ. Phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của Quỹ, tăng cường tư vấn, hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và hồ sơ đề nghị vay vốn, giúp các HTX được tiếp cận vốn vay kịp thời, nhanh chóng. Các thành viên HĐQL, Ban điều hành Quỹ chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng đề cương, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP, ngày 31.3.2021 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có hiệu lực từ ngày 15.5.2021.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.