Quyết Tiến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thứ Hai, 15/03/2021, 20:59 (GMT+7)

BHG - Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển nhanh và bền vững nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; sản xuất hàng hoá tập trung có năng suất, chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đảng bộ xã Quyết Tiến (Quản Bạ) đã và đang đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (UDCNC).

Cán bộ xã Quyết Tiến khảo sát sự sinh trưởng cây dược liệu ứng dụng CNC ở thôn Bó Lách.
Cán bộ xã Quyết Tiến khảo sát sự sinh trưởng cây dược liệu ứng dụng CNC ở thôn Bó Lách.

Xác định UDCNC trong phát triển nông nghiệp sẽ tăng năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; làm thay đổi bức tranh nông nghiệp của địa phương. Vì vậy, Đảng bộ xã Quyết Tiến phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền có chiều sâu để vận động nhân dân thực hiện phát triển nông nghiệp UDCNC vào sản xuất với quyết tâm cao, thực sự quyết liệt, tâm huyết, trách nhiệm. Triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch từng năm, từng giai đoạn; xác định rõ từng khu vực phù hợp cho từng loại cây, con trong thực hiện nông nghiệp UDCNC. Tích cực, chủ động trong việc kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế liên kết, liên doanh trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp UDCNC, tạo thị trường ổn định cho người dân thông qua liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Tranh thủ tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của tỉnh, huyện và các nguồn vốn khác…

Tính đến hết năm 2020, toàn xã có hơn 180 ha cây dược liệu, trên 100 ha cây rau các loại, trong đó diện tích rau chuyên canh là 57 ha và 20 ha cây hoa sản xuất UDCNC; hơn 154 con bò được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Để đạt được những kết quả trên, Đảng bộ xã rà soát, lập quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế tại các thôn; thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh mương, giao thông nông thôn... đặc biệt ưu tiên các vùng sản xuất tập trung, các vùng chuyên canh sản phẩm chủ lực. Vận động nhân dân đưa các loại máy móc, nông cụ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động. Tập trung hỗ trợ vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện cho người dân có điều kiện thâm canh, tăng năng suất cây trồng. Đồng thời, xúc tiến việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm có thế mạnh và các loại sản phẩm đặc trưng của địa phương nhằm phát triển ổn định gắn với thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa...

Chủ tịch UBND xã Quyết Tiến Lê Trung Kiên, cho biết: Việc phát triển nông nghiệp UDCNC làm thay đổi tư duy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của người dân, nhất là việc áp dụng vào trồng cây dược liệu, rau trái vụ; trình độ canh tác vượt trội so với các cây trồng, vật nuôi truyền thống khác như: Dùng màng phủ nông nghiệp và công nghệ tưới tiết kiệm nước trong trồng cây dược liệu; sản xuất rau an toàn trong nhà lưới; sấy dược liệu bằng công nghệ thu nhiệt ánh sáng; thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu, bò. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp UDCNC vẫn còn gặp không ít khó khăn, như: KT - XH phát triển nhưng chưa bền vững; nhận thức của nhân dân giữa các thôn không đồng đều; thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp; giá cả thị trường biến động thường xuyên; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương; một số cán bộ, đảng viên và nhân dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước nên chưa phát huy hết tiềm năng về nhân lực, tài nguyên, vùng sinh thái của địa phương; nhận thức của một bộ phận người dân về sản xuất nông nghiệp UDCNC còn hạn chế.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến

.