Nông nghiệp Hoàng Su Phì vượt khó

Thứ Năm, 25/02/2021, 07:40 (GMT+7)

BHG - Năm 2020, trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid – 19 và thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ngành Nông nghiệp huyện Hoàng Su Phì đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm 2015 – 2020, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của huyện. 

Người dân thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu chăm sóc vườn Dâu tây.
Người dân thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu chăm sóc vườn Dâu tây.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở NN&PTNT, huyện Hoàng Su Phì chủ động ban hành các kế hoạch, văn bản để triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã, thị trấn về khung thời vụ trong sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu để các địa phương chủ động chuyển đổi diện tích đất nương trồng cây có hiệu quả kinh tế, giảm thấp nhất thiệt hại cho người nông dân; chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, phòng, chống cháy rừng.

Các cơ chế, chính sách của T.Ư, của tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn được triển khai, vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tiễn sản xuất ở địa phương. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực thế mạnh, các sản phẩm truyền thống địa phương có lợi thế cạnh tranh cao theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi là khâu “đột phá” phát triển sản xuất. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo về diễn biến thời tiết, những biến động của thị trường, tình hình dịch bệnh, chủ động các phương án đảm bảo cho sản xuất, ứng phó hiệu quả với thiên tai. Qua đó, cơ bản các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp và các chương trình trọng tâm năm 2020 đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Giá trị ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.295,94 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành Trồng trọt 808,8 tỷ đồng; chăn nuôi 334,3 tỷ đồng; lâm nghiệp đạt 149,9 tỷ đồng; thủy sản đạt 2,94 tỷ đồng. Duy trì ổn định diện tích cây lương thực để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt 39.818,4 tấn, đạt 100,2% so kế hoạch. 

Để nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, Phòng NN&PTNT đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, đưa các giống mới vào sản xuất; thực hiện cánh đồng mẫu, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, cơ giới hoá nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất cho người dân; theo dõi bám sát thị trường; chuyển một phần diện tích không chủ động nước vụ Xuân sang trồng ngô và cây rau màu. Qua đó, giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất canh tác năm 2020 đạt 50 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. 

Tiếp tục triển khai Đề án phát triển chăn nuôi nửa triệu con đại gia súc; chỉ đạo chuyển hướng chăn nuôi sang quy mô gia trại, trang trại gắn với tiếp tục thực hiện Chương trình thụ tinh nhân tạo. Duy trì hoạt động của các chợ gia súc tại trung tâm huyện để tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm. Kết quả thực hiện năm 2020, tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt 29,2% trong cơ cấu ngành nông nghiệp, đạt 100% kế hoạch.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được triển khai hiệu quả. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của các nhà đầu tư, sự đồng thuận cao, góp phần mở ra hướng đi mới trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020, lũy kế đến nay, toàn huyện có 13 sản phẩm đạt sao OCOP gồm: 2 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao, được UBND tỉnh trình Bộ NN&PTNT thẩm định đánh giá; 4 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 7 sản phẩm đạt hạng 3 sao. 

Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung hoàn thành các tiêu chí NTM đã đăng ký theo kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình NTM trên địa bàn, vận động cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Ngày nghỉ hướng về NTM và nhà ở”. Trong năm 2020 đã có 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn lên 3 xã. Các xã còn lại đạt từ 9 – 15 tiêu chí. 

Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Lý Chòi Nhàn cho biết: Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền huyện, sự phối hợp tích cực của các phòng ban chuyên môn, sự tham gia nhiệt tình và tinh thần cần cù, chịu khó của các hộ nông dân trên địa bàn đã giúp ngành Nông nghiệp huyện vượt khó thành công trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh của năm 2020. Các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân; giúp ngành Nông nghiệp phát huy tốt vai trò là “trụ đỡ của nền kinh tế” trong điều kiện thời tiết và tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.