356 hộ được lựa chọn thực hiện thí điểm cải tạo vườn tạp

Thứ Sáu, 05/02/2021, 08:58 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Đề án “Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh; đến nay, toàn tỉnh đã triển khai và lựa chọn 356 hộ thực hiện thí điểm cải tạo năm 2021.

 Người dân xã Tả Lủng, Mèo Vạc thực hiện cải tạo vườn tạp.
Người dân xã Tả Lủng, Mèo Vạc thực hiện cải tạo vườn tạp.

Thực hiện Đề án, các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai và quyết định thành lập các ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân phụ trách. Tính đến ngày 4.2, đã có 8 huyện, thành phố tổ chức phát động phong trào cải tạo vườn tạp với 66 hộ đã triển khai cải tạo vườn tạp.

Việc thực hiện Đề án nhằm tạo sinh kế cho nhân dân, lấy kinh tế vườn hộ để nâng cao thu nhập. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh cải tạo được 6.500 vườn, tương đương 6.500 hộ; nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

.