Yên Minh cứng hóa 115km đường theo Đề án một triệu tấn xi măng

Thứ Tư, 20/01/2021, 09:45 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Đề án một triệu tấn xi măng, từ năm 2017 đến nay, huyện Yên Minh được tỉnh phê duyệt tổng mức đầu tư các công trình trên 121 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, tương đương trên 84,8 tỷ đồng; trong đó có trên 21.000 tấn xi măng. Ngân sách huyện đối ứng 30%, tương đương trên 36 tỷ đồn, trong đó có hàng chục nghìn ngày công lao động của nhân dân đóng góp. Kết quả, giai đoạn 2017 – 2020, huyện Yên Minh đã triển khai thực hiện 114 công trình đường bê tông nông thôn, với tổng chiều dài là 115km, loại đường rộng 2,5 - 3 m và 3 công trình bê tông kênh mương dài 1,7km. Những công trình đường giao thông nông thôn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển KT – XH khu vực nông thôn và đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Yên Minh với 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 5 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người nâng lên mức 22 triệu đồng vào cuối năm 2020 và tỷ lệ giảm nghèo duy trì đạt 6%/năm trở lên.

Người dân xã Mậu Long làm đường bê tông nông thôn theo Đề án một triệu tấn xi măng
Người dân xã Mậu Long làm đường bê tông nông thôn theo Đề án một triệu tấn xi măng

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.