Góp sức xây dựng Nông thôn mới

Thứ Năm, 17/12/2020, 15:51 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoàng Su Phì đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Chung sức xây dựng NTM tỉnh Hà Giang”; qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn trên địa bàn, cùng huyện nhà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu trong chương trình xây dựng NTM.

Người lao động huyện Hoàng Su Phì tham gia đổ bê tông đường giao thông xã Hồ Thầu.
Người lao động huyện Hoàng Su Phì tham gia đổ bê tông đường giao thông xã Hồ Thầu.

Cụ thể hóa từ phong trào trên, LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương và triển khai đến các công đoàn cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng NTM.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoàng Su Phì Triệu Thị Liên cho biết: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn cũng phải có trách nhiệm tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân, những năm qua, LĐLĐ huyện đẩy mạnh và cụ thể hóa phong trào “Chung sức xây dựng NTM tỉnh Hà Giang” đến các công đoàn cơ sở. Qua triển khai nhận được sự hưởng ứng, tham gia của CNVCLĐ với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như: Tham gia đóng góp ngày công, tiền mặt, hiến đất để  xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như làm đường bê–tông, xây mới trường lớp học, nhà văn hóa thôn.

Đặc biệt, phong trào “Ngày nghỉ hướng về NTM và nhà ở” do huyện phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ. Vào mỗi ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, các công đoàn cơ sở lại tổ chức cho CNVCLĐ tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện các phần việc xây dựng NTM như: Tu sửa, mở mới, nâng cấp, bê–tông hóa các tuyến đường; vệ sinh môi trường, tu sửa, nạo vét kênh mương; chỉnh trang khuôn viên trụ sở các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa thôn… 

Anh Phượng Chàn Nu, công đoàn cơ sở xã Hồ Thầu cho biết: Năm nay xã Hồ Thầu phấn đấu về đích NTM, vì vậy cấp ủy, chính quyền xã cùng với tổ chức công đoàn đã tích cực triển khai phong trào “Chung sức xây dựng NTM” đến đông đảo công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Nhiều tháng nay, cán bộ, công chức xã hầu như không có ngày nghỉ. Cứ thứ 7, chủ nhật lại tình nguyện trực tiếp xuống các thôn, bản, cùng nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM. CNVCLĐ của các công đoàn cơ sở trong toàn huyện cũng tích cực tham gia giúp xã thực hiện nhiều phần việc NTM. Từ năm 2010 đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức xã cùng với nhân dân đã đóng góp được hàng trăm triệu đồng, bê tông hóa được 39,6 km đường giao thông nông thôn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Hồ Thầu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn cùng với nhân dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã đóng góp 375.705 ngày công, hiến 437.994 m2 đất, ủng hộ trên 24 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Tổng số tiêu chí đạt được là 276/437, tăng 176 tiêu chí so với năm 2015, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Trong đó có 3 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, 3 xã đạt 9 tiêu chí, 17 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,11%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 24,5 triệu đồng/người, tăng 9,6 triệu đồng so với năm 2015. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của các cấp công đoàn trên địa bàn huyện. Sự chung tay, góp sức của đông đảo CNVCLĐ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng nông thôn khởi sắc về mọi mặt. 

Bài, ảnh: Nguyễn Phương

.