Tham vấn ý kiến xây dựng huyện Bắc Quang đạt chuẩn Nông thôn mới

Thứ Tư, 25/11/2020, 20:40 (GMT+7)

BHG - Chiều 25.11, tại Nhà khách Hà An, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện Bắc Quang tổ chức Hội nghị tư vấn vào Đề án xây dựng huyện Bắc Quang đạt chuẩn huyện NTM, giai đoạn 2021 – 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị tư vấn vào Đề án xây dựng huyện Bắc Quang đạt chuẩn huyện NTM
Hội nghị tư vấn vào Đề án xây dựng huyện Bắc Quang đạt chuẩn huyện NTM

Sau 10 năm thực hiện Chương trình NTM (2010 – 2020), huyện Bắc Quang có 9/21 xã đạt chuẩn NTM. 12 xã còn lại đạt từ 10 – 12 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt liên quan hạ tầng như, giao thông, thủy lợi, điện, trường học… Giai đoạn 2021 – 2025, huyện Bắc Quang đặt mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, có kết cấu hạ tầng KT-XH cơ bản đồng bộ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với điều kiện thực tế từng xã; gắn nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng Bắc Quang thành trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham gia góp ý tại hội nghị
Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham gia góp ý tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với bố cục, nội dung Đề án xây dựng huyện Bắc Quang đạt chuẩn huyện NTM, giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, có thêm ý kiến tư vấn, góp ý để hoàn thiện Đề án, liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo từng nhóm tiêu chí, như: Quy hoạch, phát triển hạ tầng KT-XH; tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, lao động; văn hóa, xã hội, môi trường; xây dựng hệ thống chính trị và QP-AN…

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bắc Quang đã cầu thị tiếp thu 18 ý kiến góp ý, tư vấn của đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề án; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.