"Đòn bẩy" nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Hoàng Su Phì

Thứ Ba, 17/11/2020, 06:17 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn và hỗ trợ cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nên chất lượng đời sống người dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì được nâng lên đáng kể. Các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đã trở thành động lực, “đòn bẩy” quan trọng giúp các hộ vươn lên.

Gia đình anh Cháng Văn Chỉ, xã Pờ Ly Ngài thu nhập cao từ nuôi bò sinh sản .
Gia đình anh Cháng Văn Chỉ, xã Pờ Ly Ngài thu nhập cao từ nuôi bò sinh sản .

Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, huyện Hoàng Su Phì đã tập trung triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho các hộ vùng đặc biệt khó khăn, như: Chương trình 135, Quyết định 2085 và 2086, chính sách vay vốn tín dụng cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo… Việc kết hợp hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS với các chương trình, dự án như: Chương trình xây dựng NTM, chương trình giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, tái cơ cấu nông nghiệp… đã giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Từ nguồn vốn của Quyết định 2086/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc rất ít người, đến nay cuộc sống của nhóm dân tộc Phù Lá, xã Bản Máy có sự đổi thay đáng kể. Huyện đã đầu tư xây dựng tuyến đường nối cụm dân cư với trung tâm xã; xây dựng công trình cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ; hỗ trợ giống cây trồng, vật tư, phân bón để các hộ phát triển kinh tế, hạn chế tình trạng lao động trái phép. Anh Súng Sào Vinh, phấn khởi cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bản Phù Lá đã có nhiều bể nước sạch; đường xuống bản đang được bê tông hóa. Chúng tôi còn được tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, được hỗ trợ giống, phân bón nên các hộ đều quyết tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, toàn huyện có 19.741 hộ được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế từ Chương trình 135 với tổng kinh phí 26,6 tỷ đồng. Bao gồm hỗ trợ giống lúa lai, ngô lai, phân bón, giống dê, lợn đen, gia cầm, trâu, bò… qua đó, giúp các hộ có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo. Anh Cháng Văn Chỉ, xã Pờ Ly Ngài cho biết: Được huyện, xã hỗ trợ bò giống sinh sản từ năm 2018, gia đình tôi rất phấn khởi. Sau khi có bò giống, gia đình làm chuồng trại đảm bảo theo quy định, trồng cỏ làm thức ăn cho bò; được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, biết cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, nhờ đó đàn bò của gia đình luôn khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt.

Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng cho các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất kinh doanh từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước như: Quyết định 31, 15, 28… của Thủ tướng Chính phủ đã giúp hàng chục nghìn hộ đồng bào DTTS thuộc diện nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế.

Trưởng Phòng Dân tộc huyện Hoàng Su Phì, Bùi Thanh Hưởng cho biết: Nhờ thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nên đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, bình quân giảm 6,11%/năm trong giai đoạn 2015 - 2020.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.