Nỗ lực thu hồi vốn vay

Thứ Sáu, 02/10/2020, 17:21 (GMT+7)

BHG - Đồng hành cùng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh, hệ thống Agribank Chi nhánh Hà Giang đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Sau khi một số chính sách hỗ trợ kết thúc, Agribank đang nỗ lực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thu hồi vốn vay. 

Người dân làm thủ tục trả nợ vốn vay tại Agribank Chi nhánh Mèo Vạc.
Người dân làm thủ tục trả nợ vốn vay tại Agribank Chi nhánh Mèo Vạc.

Ngay khi các chính sách của tỉnh được ban hành, hệ thống Agribank Chi nhánh Hà Giang đã triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Agribank liên quan đến công tác đầu tư vốn tín dụng. Thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh, doanh số cho vay lũy kế đến nay đạt trên 667 tỷ đồng; doanh số thu nợ lũy kế đạt trên 406 tỷ đồng; dư nợ đến 20.9.2020 còn hơn 261 tỷ đồng với trên 3.100 khách hàng; nợ quá hạn gốc theo phân kỳ 2,6 tỷ đồng với 43 khách hàng. Đối với Nghị quyết 29, doanh số cho vay lũy kế trên 38 tỷ đồng với 153 khách hàng; doanh số thu nợ lũy kế đạt 1,3 tỷ đồng; dư nợ còn 36,8 tỷ đồng với 147 khách hàng. 

Nhằm đảm bảo thu hồi vốn vay đúng kỳ hạn, Agribank Chi nhánh Hà Giang thành lập tổ chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho Phó Giám đốc phụ trách tín dụng làm Tổ trưởng, thành viên là Giám đốc các chi nhánh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng; rà soát nợ đến hạn hàng tháng để thông báo cho khách hàng. Mặc dù số lượng cán bộ ít, nhưng Agribank Chi nhánh Hà Giang luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Tích cực đôn đốc thu nợ các khoản vay đến hạn trả; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát, thu nợ và xử lý các vấn đề phát sinh. Thực hiện tốt công tác báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và ngân hàng cấp trên về những vấn đề khó, vướng mắc trong quá trình thu hồi nợ để giải quyết kịp thời. 

Theo lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Giang: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi, Agribank Chi nhánh Hà Giang chủ động thông tin các cơ chế, chính sách liên quan tới khách hàng vay vốn; rà soát và làm việc với khách hàng để tư vấn các biện pháp hỗ trợ phù hợp; hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình cung cấp hồ sơ liên quan đến ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai những tháng đầu năm gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng tiêu thụ sản phẩm và trả nợ ngân hàng; một số khoản vay tiềm ẩn rủi ro cao, ảnh hưởng tới công tác thu nợ và chất lượng tín dụng của ngân hàng; nhất là tình trạng một số hộ vay nuôi ong mật, gặp rủi ro nên không có nguồn trả nợ; một số hộ dân ý thức trách nhiệm trả nợ vốn vay chưa cao; có hộ bán hết trâu, bò đi lao động Trung Quốc hoặc địa phương khác nhưng không trả nợ ngân hàng. 

Để bảo đảm thu hồi đầy đủ nguồn vốn, Agribank Chi nhánh Hà Giang đã và đang tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân vay vốn; chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ ngân hàng kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và đôn đốc thu hồi vốn. Đồng thời, hỗ trợ kịp thời đối với những hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Các huyện cân đối ngân sách cấp tạm ứng kinh phí hỗ trợ lãi suất quý III.2020 chuyển trả cho Agribank; tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tích cực hỗ trợ ngân hàng thu hồi vốn vay đến hạn, nhất là các khoản nợ quá hạn, nợ xấu. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, hạn chế rủi ro cho cây trồng, vật nuôi; nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trả nợ vốn vay cho ngân hàng. 

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.