Góp phần đưa thị trấn Yên Minh phát triển nhanh bền vững

Thứ Hai, 26/10/2020, 10:20 (GMT+7)

BHG - Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn Yên Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào tháng 5 vừa qua; Đảng bộ thị trấn đã bắt tay vào thực hiện nghị quyết đại hội với các nội dung chủ yếu, như: Xây dựng các quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm từng thành viên phụ trách địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đến mọi tầng lớp nhân dân và cùng chung tay thực hiện.

Đảng bộ thị trấn luôn tạo cơ chế khuyến khích các hộ kinh doanh dịch vụ sản xuất mở rộng quy mô.

Đảng bộ thị trấn luôn tạo cơ chế khuyến khích các hộ kinh doanh dịch vụ sản xuất mở rộng quy mô.

Trong ảnh: Cửa hàng kinh doanh của anh Đỗ Hải Nam, tổ 3, thị trấn Yên Minh.

Đảng bộ thị trấn hiện có 29 chi bộ trực thuộc, trong đó có 1 chi bộ quân sự, 3 chi bộ trường học, 8 chi bộ tổ dân phố và 17 chi bộ thôn, với tổng số 554 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện đạt và vượt 17/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ IV đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt 178,148 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân/ha đất canh tác nông nghiệp đạt 64 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 3,677 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 33,82 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100% nghị quyết; tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn 734 hộ; tỷ lệ trẻ 6-14 tuổi đến trường đạt 100%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 13,88%,... những kết quả trên là tiền đề quan trọng để thị trấn tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lại Quang Thắng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Minh, cho biết: Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn, BCH Đảng bộ đã nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, như: BCH thông qua chương trình hành động, xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công cụ thể cho các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực, các chi bộ trực thuộc để lãnh đạo nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thị trấn đề ra 22 chỉ tiêu cụ thể, 1 đột phá: Phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch, gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao và 3 chương trình trọng tâm là: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng thị trấn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV và trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ - du lịch của huyện; đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của BTV Đảng ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức và chức danh bán chuyên trách các thôn, tổ; tăng cường công tác dân vận của Đảng, chính quyền, MTTQ đoàn thể chính trị - xã hội về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển KT – XH và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện”.

Để hoạt động hiệu quả, BTV Đảng ủy thị trấn xác định tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, như: Triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của cấp trên để đột phá phát triển KT – XH gắn với đảm bảo quốc phòng -  ninh và nâng cao vật chất, tinh thần cho người dân. Phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại gắn với trồng trọt, chăn nuôi. Xây dựng đô thị Yên Minh trở thành  trung tâm du lịch, sinh thái đô thị xanh thuộc Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; mở rộng diện tích gieo trồng, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đưa giống mới vào sản xuất, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đến năm 2025 đạt 1.213 ha; tạo các cơ chế thuận lợi khuyến khích các hộ kinh doanh dịch vụ sản xuất mở rộng quy mô; đầu tư nâng cấp đường giao thông; xây dựng các cơ quan, công sở, trường học, chợ trung tâm, mở mới một số tuyến đường nội thị; xây cầu. Đặc biệt, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền...

Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ thị trấn, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã được nhanh chóng triển khai đến các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tin tưởng, Đảng bộ thị trấn Yên Minh sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; góp phần đưa thị trấn phát triển nhanh, bền vững và sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV.

Bài, ảnh: HỒNG CỪ

.