Quang Bình tổng kết Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa

Chủ Nhật, 13/09/2020, 14:35 (GMT+7)

BHG - Huyện Quang Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết, kết thúc Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hoá (CPRP), giai đoạn 2015 - 2020. Dự có hội nghị có lãnh đạo Ban điều phối tỉnh; các xã thực hiện chương trình...

Lãnh đạo huyện Quang Bình tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo huyện Quang Bình tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Huyện Quang Bình có 5 xã tham gia chương trình CPRP là Xuân Minh, Tân Nam, Bản Rịa, Nà Khương và Yên Thành. Sau 5 năm thực hiện, chương trình đã đạt được những kết quả tích cực; người dân được tham gia vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm theo định hướng thị trường; việc triển khai thực hiện các hoạt động của từng hợp phần thu hút được sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ, hộ dân tộc thiểu số. Nhận thức, tư duy của người dân dần thay đổi, đặc biệt là sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, có quy mô; hoạt động của các nhóm cùng sở thích (CIG), nhóm tiết kiệm tín dụng theo hình thức tổ nhóm thực hiện rất thành công; thông qua quỹ cộng tác công tư P-PC tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tiếp cận được nguồn vốn từ chương trình, cải thiện mối liên kết sản xuất giữa người nông dân với khối công tư nhằm phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị...

Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa, giai đoạn 2015 – 2020.

 Đức Trọng (Quang Bình)

.