Hiệu quả thực hiện Đề án 1 triệu tấn xi măng ở Yên Minh

Thứ Hai, 21/09/2020, 09:31 (GMT+7)

BHG - Đề án 1 triệu tấn xi măng của UBND tỉnh giai đoạn 2017-2020, đã mang lại hiệu quả tích cực với các địa phương trong toàn tỉnh. Đối với huyện Yên Minh, chương trình xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và mang lại những hiệu quả tích cực, Đề án 1 triệu tấn xi măng đã góp phần thay đổi bộ mặt hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Người dân làm đường giao thông thôn Sủng Hòa, xã Ngam La.
Người dân làm đường giao thông thôn Sủng Hòa, xã Ngam La.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND huyện Yên Minh: Đề án 1 triệu tấn xi măng có tính khả thi cao, đáp ứng đúng nhu cầu cần thiết của các địa phương và người dân trong thực hiện xây dựng NTM cũng như việc hoàn thành các mục tiêu của tỉnh, huyện đề ra trong giai đoạn 2017–2020. Về tiến độ thực hiện đề án 8 tháng đầu năm 2020, huyện Yên Minh được phân bổ tổng số kinh phí thực hiện trên 46 tỷ đồng, với 38 công trình đường giao thông nông thôn. Đến nay, huyện đã cấp ứng được 1.232,5/9.914,31 tấn xi măng; triển khai đổ bê tông đường được 4.097 m; số kinh phí đã giải ngân trên 17 tỷ đồng. Các công trình còn lại, đang tiến hành vận động nhân dân giải phóng mặt bằng và tập kết vật liệu để khởi công.

Hàng năm, sau khi có quyết định phân bổ kinh phí và xi măng của tỉnh, UBND huyện đã chủ động, linh hoạt phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương trong huyện. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cung ứng xi măng hỗ trợ được đảm bảo, đúng mục đích. Cùng với đó, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Với mục đích để đề án mang lại hiệu quả và góp phần đẩy nhanh thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM; huyện đã và đang đẩy mạnh hướng dẫn các xã tổ chức cho nhân dân đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận xi măng thi công các tuyến đường theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân hiểu về đề án và cùng chung tay thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; trong đó, nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng,… do vậy, việc phân bổ các danh mục được công khai, dân chủ, minh bạch đến từng hộ dân, thôn, xóm và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Xã Mậu Long được phân bổ nguồn vốn hơn 1,7 tỷ đồng, với 3 tuyến đường giao thông nông thôn dự kiến khoảng 7 km. Chủ tịch UBND xã Mậu Long, Tẩn Văn Dũng, cho biết: Từ khi triển khai thực hiện làm đường giao thông theo Đề án 1 triệu tấn xi măng của tỉnh, trên địa bàn xã luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn của các tầng lớp nhân dân; nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được hoàn thiện, góp phần không nhỏ trong cải thiện đời sống người dân, tạo thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế tại địa phương.

Tính đến nay, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã có nhiều tiêu chí hoàn thành, cụ thể ở cấp xã: Đã hoàn thành 192 tiêu chí/17 xã; có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; xã Hữu Vinh hoàn thành 14 tiêu chí; 2 xã (Bạch Đích, Đông Minh) hoàn thành 13 tiêu chí; 3 xã (Du Già, Thắng Mố, Na Khê) hoàn thành 11 tiêu chí; xã Lũng Hồ hoàn thành 10 tiêu chí và 8 xã  hoàn thành 9 tiêu chí. Đối với cấp thôn, hiện có 3 thôn đạt 10/12 tiêu chí, 4 thôn đạt 9/12 tiêu chí, 3 thôn đạt 8/12 tiêu chí, 2 thôn đạt 7/12 tiêu chí, 2 thôn đạt 6/12 tiêu chí, 1 thôn đạt 5/12 tiêu chí. Riêng đối với 3 thôn đăng ký thực hiện với tỉnh, gồm: Thôn Bản Muồng 5, xã Bạch Đích hoàn thành 8/12 tiêu chí, thôn Khai Hoang Bản Vàng, xã Hữu Vinh hoàn thành 10/12 tiêu chí, thôn Cốc Pảng, xã Du Già hoàn thành 9/12 tiêu chí.

Có thể nói, việc hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM trên địa huyện Yên Minh nói chung cũng như việc làm thay đổi hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn nói riêng đã góp phần thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân; từng bước thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc qua việc thực hiện Đề án 1 triệu tấn xi măng.

Bài, ảnh: Hồng Cừ

.