Góp phần tăng thu ngân sách Quốc gia

Thứ Sáu, 11/09/2020, 14:52 (GMT+7)

BHG - Cách đây 75 năm, chỉ 8 ngày sau khi đất nước giành độc lập, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký Sắc lệnh số 27/SL thành lập “Sở Thuế quan và Thuế gián thu” - tổ chức tiền thân của Hải quan Việt Nam. Đến nay, sau nhiều lần thay đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy, Tổng cục Hải quan Việt Nam là đơn vị thuộc Bộ Tài chính - cánh tay nối dài và nhân rộng sức mạnh của nền Tài chính cách mạng Việt Nam.

Môi trường làm việc của Hải quan Hà Giang ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.
Môi trường làm việc của Hải quan Hà Giang ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Cùng với sự phát triển của lực lượng Hải quan Việt nam, Hải quan Hà Giang cũng có những bước trưởng thành vượt bậc, rất đáng tự hào. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, hiện đại hóa mạnh mẽ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Hải quan Hà Giang không ngừng được bổ sung, kiện toàn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ từng giai đoạn. Tổ chức bộ máy được sắp xếp lại, phù hợp, hiệu quả hơn, gồm 2 đơn vị tham mưu thuộc Cục, 3 Chi cục Hải quan cửa khẩu, 1 Đội Kiểm soát Hải quan và 1 Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu. Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, có đủ phẩm chất chính trị, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa.

Những năm qua, Cục Hải quan đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Công tác quản lý hải quan có bước phát triển mới theo hướng hiện đại, đơn vị thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy trình thủ tục; mọi vướng mắc phát sinh đều được giải quyết kịp thời.

Đặc biệt, từ năm 2001 đến nay, Cục Hải quan có bước nhảy vọt trong công tác quản lý, thay đổi căn bản phương thức quản lý từ thủ công truyền thống sang Hải quan hiện đại (quản lý rủi ro); chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; chuyển từ quản lý hàng hóa sang quản lý doanh nghiệp. Với phương châm “Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả” gắn với thực hiện cam kết Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, Hải quan Hà Giang thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ và giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK), phương tiện vận tải, hành khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu kịp thời, thuận lợi, được cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đánh giá cao. Qua đó, tổng giá trị hàng hóa XNK năm sau cao hơn năm trước; thu thuế XNK nộp ngân sách theo chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm của T.Ư và tỉnh; triển khai hiệu quả các biện pháp chống thất thu, đôn đốc thu hồi, xử lý thuế nợ đọng, thực hiện nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7; thực hiện Quy chế phối hợp thu giữa Kho bạc Nhà nước - Cục Hải quan - Cục Thuế và các ngân hàng, không để xảy ra thất thu thuế. Số thu thuế XNK có năm chiếm tới 40% số thu ngân sách địa phương, góp phần tăng thu cho ngân sách Quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Là một trong những đơn vị tích cực, đi đầu thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa, Hải quan Hà Giang đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động nghiệp vụ. Đơn vị đã triển khai thành công các chương trình hiện đại hóa lớn của ngành từ khai báo hải quan từ xa đến thủ tục hải quan điện tử và thông quan tự động. Đến nay, Hải quan Hà Giang đã triển khai ứng dụng 28 phần mềm CNTT phục vụ công tác nghiệp vụ và quản lý nội ngành. Tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy được trang bị lắp đặt cân điện tử, máy soi hành lý, chó nghiệp vụ hỗ trợ công tác.

Tin tưởng sâu sắc vào sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các ngành, các cấp và sự ủng hộ của nhân dân, với truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành của Hải quan Việt Nam, Hải quan Hà Giang sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với vai trò người gác cửa nền kinh tế.

Bài, ảnh: Lương Duyên

.