Yên Minh "về đích" các chỉ tiêu nông - lâm nghiệp

Chủ Nhật, 02/08/2020, 17:14 (GMT+7)

BHG - Nông – lâm nghiệp là lĩnh vực trọng yếu và ưu tiên hàng đầu trong phát triển KT – XH của huyện Yên Minh. Với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo, thực hiện của các cấp, ngành, các chỉ tiêu nông – lâm nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII đề ra đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch.

N gay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch chuyên đề thực hiện các chương trình trọng tâm, nhất là Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; trong đó, ưu tiên hàng đầu phát triển chăn nuôi. Đồng thời đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng thế mạnh, các sản phẩm đặc thù, truyền thống của địa phương theo hướng hàng hóa, khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động để nâng cao giá trị/đơn vị diện tích đất canh tác, tăng thu nhập cho người nông dân; chủ động các biện pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất ngay từ đầu vụ... Qua đó, kinh tế nông nghiệp - nông thôn có sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Mô hình nhà lưới ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất rau, quả thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh.
Mô hình nhà lưới ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất rau, quả thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh.

Xác định phát triển chăn nuôi là khâu đột phá, BTV Huyện ủy Yên Minh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất hàng hóa giai đoạn 2017 - 2020. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã xây dựng các kế hoạch cụ thể để phát triển gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện của cả giai đoạn và từng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết 209, 86, 29 của HĐND tỉnh và Đề án nửa triệu con đại gia súc. Qua đó, ngành chăn nuôi của huyện có bước phát triển mạnh, chuyển từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi gia trại. Tính đến tháng 6.2020, toàn huyện phát triển được 91 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và 4 cơ sở sản xuất giống, nâng tổng số gia trại có trên địa bàn lên 123 gia trại  và 4 cơ sở sản xuất giống. Đặc biệt, đã xây dựng phát triển cơ sở sản xuất giống và gia trại chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô tập trung gồm: 18 gia trại chăn nuôi trâu, bò từ 15 con trở lên; 19 gia trại chăn nuôi lợn từ 50 - 99 con và 3 gia trại quy mô trên 100 con; 2 gia trại nuôi dê, quy mô trên 50 con; 6 gia trại gia cầm, quy mô trên 1.000 con. Tổng đàn gia súc toàn huyện hiện là 112.288 con, trong đó, đàn trâu, bò phát triển mạnh với gần 35.000 con; đàn gia cầm đạt 367.682 con; đàn ong trên 7.000 tổ, tất cả đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Qua đó, góp phần nâng tỷ trọng chăn nuôi trong ngành Nông nghiệp năm 2020 đạt 30,8%, đạt 100% mục tiêu nghị quyết.

Trong lĩnh vực trồng trọt, nhờ có sự chỉ đạo mạnh mẽ về chuyển đổi cơ cấu giống nhất là các giống lúa, ngô năng suất cao, chống chịu sâu bệnh hại tốt; kết hợp với xây dựng các cánh đồng mẫu “5 cùng” và đẩy mạnh thâm canh, xen canh, chuyển giao khoa học, kỹ thuật; chủ động trong công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, năng suất, sản lượng cây trồng, giá trị thu hoạt trên một diện tích đất canh tác ngày càng được nâng lên. Ước tính tổng sản lượng lương thực năm 2020 của huyện đạt trên 45.500 tấn, vượt chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ, tăng trên 3.000 tấn so với với năm 2015. Qua đó, góp phần nâng giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất canh tác hàng năm trong năm 2020 ước đạt 39,15 triệu đồng, đạt 100% mục tiêu nghị quyết.

Ngoài trồng trọt và chăn nuôi, một số điểm nhấn trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp của huyện Yên Minh trong nhiệm kỳ qua, như: Toàn huyện trồng mới 810 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,3%, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Mở rộng diện tích cây ăn quả lên gần 2.000 ha, với những loại cây bản địa, đặc sản, như: Xoài, Hồng không hạt, dứa, ổi… Trồng mới được gần 3.400 ha cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc. Phát triển được 10 mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà lưới. Thực hiện được 166 cánh đồng mẫu lúa, ngô, đậu tương với trên 3.000 hộ tham gia, tổng diện tích gần 607 ha, năng suất cao hơn 10-15% so với trồng đại trà; qua đó, tăng thu nhập và nâng cao trình độ thâm canh cho người dân. Thụ tinh nhân tạo cho đàn bò được 2.000 con, với gần 800 con bê được sinh ra, góp phần nâng cao tầm vóc, giá trị đàn gia súc...

Trang trại chăn nuôi trâu, bò hàng hóa quy mô 100 con tại thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải.
Trang trại chăn nuôi trâu, bò hàng hóa quy mô 100 con tại thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải.

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Minh Nguyễn Đình Duẩn, chia sẻ: Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phòng đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc có liên quan đến lĩnh vực của ngành. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện các kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Dù gặp nhiều khó khoăn về thiên tai, dịch bệnh nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ khuyến nông, khuyến lâm từ huyện đến cơ sở, các chỉ tiêu về lĩnh vực nông – lâm nghiệp đề ra trong Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã cơ bản đạt và vượt.

Nếu như trước đây nói đến lĩnh vực nông nghiệp, Yên Minh được xem là đi sau các địa phương khác, đặc biệt là các mô hình sản xuất theo quy mô lớn, hàng hóa. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp huyện hiện đã có thể tự hào sau 5 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, trên địa bàn huyện đã có nhiều điểm nhấn như các gia trại chăn nuôi trâu, bò quy mô 50 – 100 con; hay các vườn cây ăn quả ở Hữu Vinh đến các nhà lưới trồng dưa, cà chua cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Đó là thành quả đáng ghi nhận của ngành nông nghiệp Yên Minh những năm qua.

Bài, ảnh: DUY TUẤN

.