"Hiến kế" xây dựng Vị Xuyên phát triển toàn diện

Thứ Năm, 06/08/2020, 15:35 (GMT+7)

BHG - Dân chủ, đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất các giải pháp thiết thực xây dựng huyện Vị Xuyên phát triển toàn diện.

Ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa là nội dung được nhiều đại biểu thảo luận tại Đại hội. Trong ảnh: Người dân thị trấn Vị Xuyên sản xuất rau an toàn trong nhà lưới.                               Ảnh: BIỆN LUÂN

Ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa là nội dung được nhiều đại biểu thảo luận tại Đại hội.

Trong ảnh: Người dân thị trấn Vị Xuyên sản xuất rau an toàn trong nhà lưới. Ảnh: BIỆN LUÂN

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Vị Xuyên đề ra 3 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm, 18 chỉ tiêu cụ thể với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; cải cách hành chính; củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM); chuyển đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng giáo dục; giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống nhân dân,… xây dựng huyện Vị Xuyên đến năm 2025 trở thành huyện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, đến năm 2030 hoàn thành tiêu chí huyện NTM.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, đại hội đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; trong đó tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết. Đại biểu Lê Thị Thiết, Trưởng phòng NN&PTNT “hiến kế” ứng dụng KHKT vào sản xuất, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao: “Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quyết liệt hơn trong công tác lãnh, chỉ đạo; đẩy mạnh dồn điền, đổi thửa gắn với quy hoạch lại ruộng đất, hệ thống giao thông, thủy lợi để áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu; liên kết, hợp tác sản xuất và chế biến; tăng cường xúc tiến, quảng bá, tìm kiếm thị trường cho nông sản địa phương; đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thực hiện chương trình OCOP”.

Về giải pháp giảm nghèo bền vững, đại biểu Thiều Văn Bốn, Trưởng phòng Lao động - TBXH chia sẻ: “Những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, huyện đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 3 – 4%; tuy nhiên nguy cơ tái nghèo cao. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân hàng năm từ 3% trở lên; huyện cần tập trung thực hiện các giải pháp: Huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đối với công tác giảm nghèo; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; xã hội hóa công tác giảm nghèo; gắn chương trình giảm nghèo với xây dưng NTM; giao chỉ tiêu thoát nghèo cụ thể cho từng địa phương; tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại, tâm lý ngại đi làm xa của người dân; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn. Năm 2020, số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 184 tỷ đồng; mục tiêu đến năm 2025 đạt 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, giai đoạn 2020 – 2025 dự báo tình hình kinh tế thế giới, khu vực có nhiều biến động, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện Luật Đầu tư công và các biện pháp thắt chặt tài chính, tiền tệ của Chính phủ sẽ ảnh hưởng đến công tác điều hành thu, chi ngân sách. Để hoàn thành mục tiêu này, đại biểu Lê Kiên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch nhấn mạnh: “Cần phải đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu; xử lý thu hồi để giảm nợ đọng thuế; triển khai bán đấu gía tài sản trên đất và chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với trụ sở cơ quan cũ dôi dư sau sáp nhập; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai gắn với tăng thu ngân sách”.   

Đối với chương trình xây dựng NTM, các ý kiến thảo luận của đại biểu tập trung vào các nội dung như: Huyện cần xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; xây dựng NTM phải thực chất, tránh chạy theo thành tích; huy động tối đa các nguồn lực xây dựng NTM; chú trọng nâng cấp hạ tầng kinh tế nông thôn; hỗ trợ đào tạo nghề, nhân rộng mô hình khởi nghiệp hiệu quả; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò chủ thể của người dân; nâng cao chất lượng tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

Với trên 20 lượt ý kiến thảo luận tâm huyết tại đại hội và nhiều ý kiến tham luận bằng văn bản gửi về Đoàn Thư ký đại hội; có thể thấy, đại hội đã phát huy trí tuệ, dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân; tâm huyết và kỳ vọng Vị Xuyên phát triển toàn diện.

BIỆN LUÂN

.