Trên 10.240 lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm

Thứ Hai, 06/07/2020, 14:41 (GMT+7)

BHG - 6 tháng đầu năm, mặc dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhưng các cấp, các ngành đã nỗ lực triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp tư vấn, hỗ trợ việc làm, khắc phục khó khăn nên toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 10.240 lao động, đạt 61,7% kế hoạch năm. Trong đó, giải quyết việc làm tại địa phương là 5.497 người; đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động là 4.746 người.

HTX dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Ngọc Sơn (Bắc Mê) hỗ trợ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
HTX dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Ngọc Sơn (Bắc Mê) hỗ trợ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Để đảm bảo chỉ tiêu giải quyết việc làm trong năm 2020, Sở LĐTB&XH phối hợp với các địa phương thay đổi hình thức tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động từ trực tiếp sang gián tiếp. Trong 6 tháng, toàn tỉnh tổ chức 36 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động với 6.000 người tham dự; thực hiện treo, cấp phát trên 10.500 băng rôn, phướn, thông báo, tờ rơi tuyển dụng lao động; phối hợp tổ chức tư vấn, phát tài liệu, tờ rơi trực tiếp cho trên 1.300 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Yên Minh, Hoàng Su Phì trong đợt các địa phương chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ; tiếp nhận 1 nội quy lao động và 3 thỏa ước lao động tập thể; giải quyết cho 758 dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng; hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh; cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho 1 doanh nghiệp.

Tin, ảnh: AN GIANG

.