Dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Đồng Tâm

Thứ Sáu, 24/07/2020, 15:52 (GMT+7)

BHG - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản 2281/UBND-KTTH, yêu cầu dừng hoạt động khai thác khoáng sản do giấy phép khai thác hết hạn và lập thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản Mangan thôn Lâm - thôn Pha, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang của Công ty cổ phần đầu tư khai thác chế biến khoáng sản Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư khai thác chế biến khoáng sản Hà Giang chấm dứt mọi hoạt động khai thác, tuyển quặng tại mỏ Mangan thôn Lâm - thôn Pha theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, Giấy phép số 398/QĐ-UBND ngày 31.1.2008; Công ty không còn các quyền liên quan theo quy định của Luật Khoáng sản. Khi Giấy phép khai thác chấm dứt hiệu lực thì các công trình, thiết bị đảm bảo an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản thuộc sở hữu Nhà nước, không được tháo dỡ, phá hủy. Trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày giấy phép khai thác chấm dứt hiệu lực (từ ngày 2.6 đến 2.12.2020), Công ty phải di chuyển tài sản còn lại của mình và của các bên liên quan ra khỏi khu vực khai thác; sau thời gian này, tài sản còn lại thuộc sở hữu Nhà nước. Lập thủ tục, hồ sơ đóng cửa mỏ mangan thôn Lâm - thôn Pha theo quy định. Hồ sơ nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày 30.8.2020.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Bắc Quang, UBND xã Đồng Tâm thường xuyên giám sát việc thực hiện của Công ty, không để đơn vị có hoạt động khai thác, tuyển quặng tại mỏ mangan thôn Lâm - thôn Pha, xã Đồng Tâm theo quy định của pháp luật.

Lê Lâm

 

.