Dồn sức cho mục tiêu 45 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Thứ Bảy, 04/07/2020, 10:35 (GMT+7)

BHG - Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM) có sự đổi mới căn bản và thực chất; huy động tốt hơn sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành... Đây là những giá trị cốt yếu minh chứng quyết tâm của tỉnh hướng tới mục tiêu nâng tổng số xã chuẩn NTM trong năm 2020 lên 45 xã.

Người dân xã Tiên Kiều (Bắc Quang) chăm sóc cây cam.
Người dân xã Tiên Kiều (Bắc Quang) chăm sóc cây cam.

Cuối năm 2019, toàn tỉnh có 38/177 xã chuẩn NTM. Tiếp nối thành quả này, đầu năm 2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện 5 xã đạt chuẩn NTM trong năm nay, gồm: Phong Quang (Vị Xuyên), Bản Ngò (Xín Mần), Tiên Kiều (Bắc Quang), Hồ Thầu (Hoàng Su Phì), Hương Sơn (Quang Bình). Từ đề xuất của 2 địa phương, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bổ sung xã Pả Vi (Mèo Vạc), Lũng Cú (Đồng Văn) đạt chuẩn NTM. Như vậy, mục tiêu đến hết năm 2020, toàn tỉnh có thêm 7 xã chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM toàn tỉnh lên 45 xã.

Ngay từ đầu năm 2020, BCĐ NTM tỉnh đã chỉ đạo cơ quan hữu quan sớm ban hành kế hoạch, quyết định phân bổ vốn hỗ trợ, phân công phụ trách xã, địa bàn để tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành mục tiêu đề ra. Không những vậy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh còn chỉ đạo và phân công các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh cùng thành viên BCĐ NTM tỉnh phụ trách theo từng nhóm xã để sát sao công tác xây dựng NTM. Định kỳ hằng tháng, quý, BCĐ NTM tỉnh họp giao ban về tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM với các huyện và 7 xã trong kế hoạch đạt chuẩn NTM trong năm. Đồng thời, đổi mới hình thức, nội dung giao ban xây dựng NTM; lồng ghép vào họp giao ban về nội dung các chương trình trọng tâm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của UBND tỉnh…

Cùng với chính quyền tỉnh, các sở, ngành thành viên BCĐ NTM tỉnh tập trung, phối hợp với UBND các huyện xây dựng phương án và giải pháp hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Đơn cử như: Sở KH&ĐT tham mưu rà soát, phân bổ kinh phí, phê duyệt danh mục công trình năm 2020, phân bổ vốn 10% hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, kinh doanh; đề xuất UBND tỉnh bổ sung hơn 4,2 tỷ đồng cho xã Tiên Kiều thực hiện tiêu chí điện. Sở Lao động TB&XH hướng dẫn 7 xã xây dựng NTM rà soát hộ nghèo đa chiều. Từ đó, định hướng giải pháp để thực hiện giảm nghèo, đảm bảo đạt tiêu chí hộ nghèo. Mặt khác, phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc, Đồng Văn xây dựng giải pháp hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm đối với 2 xã bổ sung theo kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2020…

Thực tế trên đã tạo sự đổi mới căn bản và thực chất hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành; gắn với đó là phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền các cấp, tạo sức sáng tạo ở mỗi địa phương. Trong đó, vai trò chỉ đạo, vào cuộc của chính quyền cấp huyện có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM… Tính đến tháng 6.2020, 7 xã trong kế hoạch đạt chuẩn NTM đã có xã Lũng Cú, Hồ Thầu đạt 15/19 tiêu chí; xã Pả Vi, Bản Ngò đạt 14/19 tiêu chí; các xã Phong Quang, Tiên Kiều, Hương Sơn đạt 13/19 tiêu chí. Tổng số tiêu chí của 7 xã đã đạt là 96/133 tiêu chí; dự kiến đến hết tháng 11.2020, bằng các giải pháp cụ thể, 7 địa phương này sẽ hoàn thành 100% tiêu chí theo kế hoạch.

Hiện nay, xã Phong Quang còn 6 tiêu chí NTM chưa đạt, gồm: Giao thông, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất, Cơ sở hạ tầng thương mại và tiêu chí Môi trường – an toàn thực phẩm. Với 6 tiêu chí này, BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Vị Xuyên, xã Phong Quang đã lập kế hoạch chi tiết và phân công cụ thể cho các tổ chức, cá nhân phụ trách từng tiêu chí. Xã Lũng Cú hiện còn 4 tiêu chí chưa đạt chuẩn NTM. Theo đó, BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Đồng Văn và xã Lũng Cú nhanh chóng ban hành các kế hoạch, tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêu chí chưa hoàn thành, tổ chức ra quân, chung sức xây dựng xã Lũng Cú đạt chuẩn NTM…

Thực tế trên một lần nữa chứng minh, xây dựng NTM là giải pháp đột phá để phát triển KT-XH ở nông thôn. Và là phong trào có ý nghĩa nhân văn được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.