Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Thứ Năm, 30/07/2020, 09:56 (GMT+7)

BHG - Được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); năm 2020, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh nhiều giải pháp để chương trình thực sự trở thành động lực kinh tế với việc lựa chọn, phát triển nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch nhằm nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế theo chuỗi giá trị, có thế mạnh về sản xuất hàng hóa tại địa phương thuộc 6 nhóm sản phẩm đã phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ – UBND và các sản phẩm đã được công nhận năm 2019. Đào tạo, tập huấn cho 100% cán bộ cấp huyện, xã, các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm OCOP. Ngoài ra, tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, tư vấn, giải quyết các thủ tục, đưa sản phẩm OCOP vào các chuỗi siêu thị. Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm năm 2020; bố trí kinh phí cho các huyện, thành phố thực hiện.

Du khách tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.
Du khách tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.

Đối với các huyện, thành phố đã kiện toàn BCĐ, ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện. Hướng dẫn các HTX kiện toàn lại bộ máy theo đúng Luật HTX năm 2020, vận động thành lập các HTX theo các sản phẩm thế mạnh của từng địa phương. Chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên đề cho các HTX và chủ thể OCOP, trong đó tập trung vào các nội dung xây dựng kế hoạch kinh doanh, an toàn thực phẩm, kỹ năng bán hàng và quảng bá thương hiệu.

Các sở, ngành liên quan cũng đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình. Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Tài chính phân bổ nguồn kinh phí thực hiện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và hỗ trợ các làng văn hóa du lịch cộng đồng xây dựng hồ sơ dự thi đánh giá và phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của tỉnh theo Bộ tiêu chí của ngành quy định; Sở Thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình, hỗ trợ công tác truyền thông giới thiệu các sản phẩm OCOP thế mạnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Đến nay, các huyện, thành phố đã lựa chọn đăng ký 266 sản phẩm thực hiện năm 2020 của 12 doanh nghiệp, 97 HTX, 3 tổ hợp tác, 27 hộ gia đình, chia theo 6 nhóm sản phẩm gồm: Nhóm thực phẩm 197 sản phẩm; nhóm đồ uống 25 sản phẩm; nhóm thảo dược 24 sản phẩm; nhóm sản phẩm vải và may mặc 3 sản phẩm; nhóm sản phẩm lưu niệm – nội thất – trang trí 13 sản phẩm; nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn 4 sản phẩm. Tổng kinh phí được bố trí thực hiện Chương trình năm 2020 là 9.400 triệu đồng. Hiện nay, các huyện, thành phố đang triển khai các hoạt động của Chương trình.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai toàn diện các nội dung, chương trình; 

tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh theo lộ trình kế hoạch; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra định kỳ về chất lượng sản phẩm của các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng sao, biểu tượng OCOP. Bên cạnh đó hướng dẫn, tư vấn về chất lượng, bao bì, tem, nhãn hàng hóa đúng quy định của pháp luật cho các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm có nhu cầu đưa vào các chuỗi siêu thị. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Khuyến khích, hỗ trợ người dân trong việc gìn giữ và phát triển các sản phẩm đặc trưng mang tính truyền thống…

Bài, ảnh:  NGUYỄN PHƯƠNG

.