Khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đồng Văn

Thứ Ba, 09/06/2020, 08:31 (GMT+7)

BHG - Năm 2020, huyện Đồng Văn được tỉnh giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là trên 43 tỷ đồng; trong đó, có 30 tỷ đồng thu từ tiền bán đấu giá Quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại 7 cơ sở nhà đất trên địa bàn thị trấn Đồng Văn và xã Lũng Cú. Tuy nhiên, đến đầu tháng 6.2020, việc bán đấu giá QSDĐ ở những vị trí này đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 7.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030. Điều này, đồng nghĩa với việc huyện Đồng Văn đang đứng trước viễn cảnh hụt thu lớn, ảnh hưởng không nhỏ tới việc điều hành ngân sách của địa phương.

Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện nằm trong diện bán đấu giá quyền sử dụng đất.
Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện nằm trong diện bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, xử  lý cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn huyện Đồng Văn thì có 8 cơ sở. Năm 2019, UBND huyện Đồng Văn tổ chức bán đấu giá thành công 1 cơ sở; đó là Chợ thị trấn Phố Bảng. Đối với  cơ sở nhà đất tại Trung tâm Dịch vụ công cộng, môi trường và cấp thoát nước (DVCC-MT&CTN) huyện Đồng Văn mặc dù đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất tại Quyết định 1783, ngày 30.8.2018; tuy nhiên, khi đo đạc thực tế diện tích đất Trụ sở Trung tâm DVCC-MT&CTN tăng thêm 37,3 m2 do tuyến đường phía trước trụ sở được điều chỉnh nắn tuyến, nên diện tích phía mặt tiền tăng thêm. Trước thực trạng đó, UBND huyện Đồng Văn có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh điều chỉnh tăng diện tích đất (từ 460 m2 lên 497,3 m2; tăng thêm giá trị QSDD và tài sản trên đất). Ngày 22.4.2020, Sở Tài chính có Tờ trình trình UBND tỉnh về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDD đối với Trụ sở Trung tâm DVCC-MT&CTN. Hiện tại, UBND huyện Đồng Văn vẫn đang chờ quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; qua đó mới tiến hành các thủ tục thuê đơn vị thẩm định giá, xác định giá khởi điểm; và trên cơ sở đó mới đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định. 

Đối với 6 cơ sở nhà, đất còn lại, gồm: Trụ sở Kho bạc Nhà nước, Phòng Lao động  TBXH, Chi cục Thống kê, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trạm Y tế thị trấn Đồng Văn, Nhà khách xã Lũng Cú đều đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất tại Quyết định 1783, ngày 30.8.2018, song hiện nay vẫn chưa thực hiện đấu giá được; nguyên nhân là do tại những vị trí nhà đất này chưa phù hợp với quy hoạch tại Quyết định số 438, ngày 7.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ. Dự báo, nếu không được chấp thuận của các cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 7.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ thì trong năm 2020 này, huyện Đồng Văn sẽ hụt thu khoảng 28 tỷ đồng; điều này làm ảnh hưởng lớn tới việc quản lý, điều hành ngân sách tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn, cho biết: Nhằm đảm bảo dự toán ngân sách giao, huyện đang rà soát, đánh giá lại khả năng thu ngân sách nhà nước; kịp thời đề xuất, kiến nghị và thực hiện giải pháp điều hành ngân sách trong trường hợp hụt thu; cân đối, bố trí nguồn lực, sắp xếp giãn, hoãn một số nhiệm vụ chi chưa cần thiết để đảm bảo khả năng cân đối ngân sách. Trong đó, cắt giảm 30% kinh phí chi cho chế độ hội nghị, công tác phí; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, lập kế hoạch chi tiết cho từng tháng, quý để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành T.Ư, tỉnh sớm khắc phục những vướng mắc, đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở cho việc tổ chức đấu thầu bán đấu giá QSDĐ, tăng nguồn thu ngân sách tại địa phương.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.