Đảm bảo an ninh năng lượng vì Hà Giang phát triển

Thứ Ba, 19/05/2020, 20:45 (GMT+7)

BHG - Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; các chỉ số sản xuất, kinh doanh đạt được năm sau cao hơn năm trước; việc làm, thu nhập, đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng được cải thiện; cán bộ, đảng viên và công nhân lao động luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, quyết tâm vượt khó đi lên đó là những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang (Công ty) nhiệm kỳ 2015-2020.

BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Công ty có 10 chi bộ trực thuộc, với 218 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 28 đảng viên mới, đề nghị, xét chuyển Đảng chính thức cho 100% đảng viên. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, hằng năm, 100% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành nhiệm vụ, 25% chi bộ và đảng bộ 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15-17% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hiện, Công ty được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành 384 km đường điện cao thế 110kV; gần 2.500 km đường dây trung áp và hạ áp; lắp đặt hàng nghìn trạm biến áp; bình quân cung cấp cho khách hàng hơn 370 triệu kw/h giờ điện; công tác cải tạo, giám sát và nâng cao năng suất truyền tải điện năng cho các đường dây cao thế 110kv được Công ty thực hiện khá hiệu quả, an toàn, ổn định, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công ty đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt. Nếu như năm 2015, sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 268 triệu kWh thì đến năm 2019 tăng lên 378 triệu kWh gấp 1,4 lần. Doanh thu tăng từ 443 tỷ đồng lên 711 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2015 là 7,5%, đến năm 2019 giảm xuống còn 3,7%.

Bên cạnh việc sản xuất, kinh doanh điện, dịch vụ khách hàng, công tác đầu tư xây dựng của Công ty cũng thu được nhiều kết quả đáng mừng. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, ngành Điện đã góp phần không nhỏ trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh. Xác định hạ tầng về điện phải đi trước một bước nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã tham mưu cho ngành và tỉnh đầu tư xây mới 138 các hạng mục công trình, với tổng mức đầu tư 902 tỷ đồng, sửa chữa gần 400 hạng mục công trình với gần 280 tỷ đồng,  phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất, kinh doanh điện năng trên toàn tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ 4.0 cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm: Ngày 12.5 vừa qua, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng Trung tâm Điều khiển từ xa và trạm biến áp không người trực tỉnh Hà Giang với tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc lần thứ 22 và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh, góp phần nâng cao năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế cho Hà Giang.

Đồng chí Hoàng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cho biết: Với quyết tâm “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, dân chủ, đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững”, Đảng bộ Công ty phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương; rà soát, kiểm tra hệ thống điện, bố trí nhân lực chuẩn bị sẵn sàng các phương án cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại phương và các chỉ số phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu đến năm 2025 điện thương phẩm đạt 530 triệu kWh, tăng 33% so với năm 2020; tổn thất điện năng hàng năm là 3,92%; doanh thu tiền điện đạt 998 tỷ đồng; phấn đấu hết năm 2025 đạt 96% số thôn, 97% số hộ dân trên toàn tỉnh có điện lưới Quốc gia; kết nạp được 30 đảng viên mới trở lên...

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.