Vị Xuyên tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi

Thứ Ba, 07/04/2020, 10:21 (GMT+7)

BHG - Hiện nay, huyện Vị Xuyên đang tập trung thực hiện tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Sau gần 9 tháng xảy ra DTLCP (từ tháng 5.2019 – 1.2020), huyện Vị Xuyên buộc phải tiêu hủy tổng số lợn mắc bệnh, chết là 1.441 con/52.566 kg. Hiện tại, đàn lợn toàn huyện có trên 84 nghìn con. Trong đó, lợn nái hơn 10 nghìn con; đực giống trên 1,1 nghìn con; lợn thịt hơn 50 nghìn con và lợn con theo mẹ gần 23 nghìn con. Hiện, các cơ sở chăn nuôi đã ổn định nuôi theo quy mô chuồng nuôi. Riêng đối với các hộ chăn nuôi tại các địa phương đã bị DTLCP mới chỉ có 43/205 hộ đưa lợn vào tái đàn với số lượng nhỏ từ 1 – 4 con/hộ.

: Chị Tráng Thị Kìn, thôn Coóc Nghè (xã Thanh Thủy)  phát triển đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi.
Chị Tráng Thị Kìn, thôn Coóc Nghè (xã Thanh Thủy) phát triển đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi.

Nhằm tiếp tục phát triển đàn lợn, UBND huyện Vị Xuyên đã ban hành kế hoạch thực hiện tái đàn lợn sau DTLCP với nhiều nội dung và giải pháp thực hiện cụ thể. Theo đó, toàn huyện phấn đấu tổng đàn lợn đạt trên 92 nghìn con/5.221 tấn thịt trong năm 2020. Đồng thời, mở thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ra ngoài huyện, xuất bán hàng năm từ 1 – 2 nghìn tấn thịt hơi các loại. Đồng thời, hình thành các hộ, cơ sở chăn nuôi tập trung an toàn theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

 

.