Đảng bộ Agribank Hà Giang: Phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới, hòa chung với sự phát triển của địa phương

Thứ Tư, 22/04/2020, 16:49 (GMT+7)

BHG - Những ngày này, cùng với các chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh, Đảng bộ Agriank Hà Giang đang tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ Agribank hiện có 4 chi bộ với 66 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, phát huy dân chủ, đổi mới và đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giải pháp phát triển KT - XH tại địa phương; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở Agribank.
Khách hàng giao dịch tại Hội sở Agribank.

Nhiệm kỳ 2015-2020 với sự quyết tâm, sát sao trong lãnh đạo của Đảng bộ, sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, hoạt động kinh doanh của Agribank Hà Giang đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. Tổng nguồn vốn huy động đạt 4.775 tỷ, tăng 82,8% so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,8%; tổng dư nợ đạt 5.603 tỷ, tăng 133% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 18,5%; tỷ lệ nợ xấu nội bảng hàng năm dưới 1%...  

Đảng bộ Agribank Hà Giang phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi tín dụng của Chính phủ, ngân hàng cấp trên liên quan đến phát triển KT - XH của tỉnh. Qua đó, triển khai có hiệu quả chính sách cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND, 86/2017/NQ-HĐND và 29/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Tính đến đầu năm 2020, doanh số cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP đạt gần 18,7 tỷ đồng, dư nợ trên 5 nghìn tỷ đồng với gần 27 ngàn khách hàng còn dư nợ; doanh số cho vay theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt trên 700 tỷ đồng với trên 7,6 nghìn khách hàng được vay vốn, dư nợ 453,4 tỷ đồng, với gần 5 nghìn khách hàng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT – XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, mục tiêu, đề án của Trung ương, ngành và của tỉnh luôn được Đảng bộ Agribank chỉ đạo kịp thời. Qua đó, đã thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg/2019 của Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện các giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng qua các năm; Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV của Hội đồng Thành viên Agribank về triển khai Phương án tái cơ cấu Agribank, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2545/QĐ-TTg/2016 của Chính phủ về phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, giai đoạn 2016-2020...

Đến nay, trên địa bàn tỉnh, Agribank Hà Giang đã lắp đặt 24 máy ATM, CDM, 43 POS tại các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch, thanh toán. Số khách hàng mở thẻ tại đơn vị đạt trên 183 nghìn thẻ, trong đó số tài khoản thanh toán lương hàng tháng là gần 29 nghìn tài khoản; số khách hàng sử dụng trùm dịch vụ Mobile Banking đạt trên 129,5 nghìn khách hàng; số dư tài khoản thẻ tính đến đầu năm nay đạt 871 tỷ đồng. Agribank Hà Giang chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ không dùng tiền mặt bằng các hình thức thanh toán trực tuyến, sản phẩm thu hộ, ví điện tử, internet banking, Agribank E-Mobile banking... Thực hiện ký hợp đồng bán chéo sản phẩm để phát triển dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, điện thoại. Thực hiện tốt việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách với trên 1.095 đơn vị trả lương qua tài khoản mở tại Agribank Hà Giang.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh doanh, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm. Đảng bộ chú trọng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới với 7 đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ qua; đến nay tỷ lệ đảng viên chiếm 68,8% tổng số cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ chú trọng, làm tốt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, kịp thời ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng bộ Agribank cũng đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động; thực hiện quy chế giám sát, phát huy quyền làm chủ tập thể, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh; xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Nữ công... Với nỗ lực không ngừng, Đảng bộ Agribank được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm của tỉnh. Trong 5 năm qua, Đảng bộ có 72 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 310 lượt hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời gian qua, Đảng bộ Agriank Hà Giang đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, nhân viên và nguồn vốn do Agribank Việt Nam hỗ trợ, Agribank đã tích cực tham gia hỗ trợ cho các địa phương trong tỉnh trên 61.041 triệu đồng.

Theo đánh giá của BCH Đảng bộ Agribank, thời gian tới dự báo còn không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ sẽ quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có trình độ, năng lực để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, hiện đại hoá ngân hàng với nhiều sản phẩm tiện ích, làm hài lòng khách hàng; phát triển thương hiệu Agribank trên mảnh đất Hà Giang.

Bài, ảnh: Huy Toán

.