Phấn đấu tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt 420 nghìn tấn

Thứ Tư, 25/03/2020, 14:20 (GMT+7)
BHG - Thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện tổng sản lượng lương thực đạt 420 nghìn tấn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến nay, các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo sản xuất, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. 
 
Với mục tiêu ổn định an ninh lương thực tại chỗ, chuyển một phần sản lượng dư thừa sang sản xuất hàng hóa; góp phần tăng thu nhập, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; ngành Nông nghiệp tỉnh đặt quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, nâng tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh lên 420 nghìn tấn vào cuối năm nay. Mặc dù đứng trước dự báo về điều kiện thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, như: Nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, dẫn đến thiếu nước, tình hình sâu bệnh hại diễn biến phức tạp… Trong khi kinh phí đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bị cắt giảm, nông dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước là những khó khăn cần vượt qua trong sản xuất nông nghiệp năm nay. 
 
Nông dân huyện Quản Bạ chăm sóc ngô Xuân.
Nông dân huyện Quản Bạ chăm sóc ngô Xuân.
 
Đứng trước những thách thức, ngành Nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, như: Chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con tận dụng triệt để các diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Rà soát chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lương thực khác ngay từ đầu năm. Tập trung mở rộng, phát triển diện tích cây trồng vụ 2 trên đất nương tại các huyện vùng cao và vụ 3 đối với các huyện vùng thấp. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây lương thực toàn tỉnh đạt 92.132,2 ha, trong đó, diện tích lúa cả năm là 37.487 ha; diện tích ngô là 53.904 ha; diện tích lúa mì, mạch là 740 ha. Về cơ chế chính sách hỗ trợ, tập trung đẩy mạnh chương trình đầu tư có thu hồi đối với vật tư, phân bón và giống cây trồng để các hộ đầu tư thâm canh theo quy trình kỹ thuật. Hỗ trợ các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao, ngô lai,… để đảm bảo năng suất, chất lượng.
 
Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quản Bạ, Phạm Ngọc Pha cho biết: “Năm nay, huyện Quản Bạ tiếp tục duy trì chỉ tiêu đảm bảo tổng sản lượng lương thực đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao; mặc dù năm 2019, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện ước đạt 31.124 tấn, đạt 100,1% so với kế hoạch tỉnh giao đến năm 2020. Giải pháp của huyện là chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng tiến bộ KHKT, đưa các giống lúa, ngô mới có năng suất, chất lượng vào gieo trồng. Trong đó, dùng các giống ngô lai CP989, NK4300, NK66, NK54; lúa Kim ưu 725, Cương ưu 725, JO2, DS3… Thực hiện tốt công tác tập huấn kỹ thuật, kiểm tra nắm bắt tình hình sâu bệnh hại để kịp thời khuyến cáo cho người dân. Tận dụng triệt để không bỏ hoang diện tích đất sản xuất cây lương thực”. Không riêng huyện Quản Bạ mà nhiều địa phương khác cũng đang triển khai các giải pháp theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp. 
 
Theo đó, ngành Nông nghiệp cũng lưu ý các địa phương phải đảm bảo thời vụ sản xuất, cơ cấu các loại cây trồng, đẩy nhanh việc chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất, tập trung vào các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao. Làm tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân để đẩy mạnh sản xuất lương thực hàng hóa. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ được thực hiện ngay từ đầu năm, ngành Nông nghiệp hướng đến mục tiêu sẽ hoàn thành tổng sản lượng lương thực theo nghị quyết đề ra. 
 
Bài, ảnh: Lê Hải
.