Hiệu quả Chương trình 30a ở Mèo Vạc

Thứ Tư, 25/03/2020, 14:20 (GMT+7)
BHG - Ngày 27.12.2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. Xác định đây là cơ hội phát triển KT-XH của huyện, cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc đã vào cuộc quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là được sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, dần giảm nghèo bền vững.
 
Lãnh đạo xã Khâu Vai thăm mô hình nuôi cá lồng của nhóm hộ thôn Khâu Vai.
Lãnh đạo xã Khâu Vai thăm mô hình nuôi cá lồng của nhóm hộ thôn Khâu Vai.
 
Thực hiện Chương trình 30a, năm 2019, xã Khâu Vai được hỗ trợ 300 triệu đồng cho nhóm 15 hộ thực hiện mô hình nuôi cá lồng tại thôn Khâu Vai. Anh Lương Văn Hùng, một trong 15 hộ nuôi cá lồng tâm sự: Khi được hỗ trợ nguồn vốn, tôi cùng các hộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nhiều địa phương; xây dựng lồng nuôi cá đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật thiết yếu; lựa chọn con giống khỏe mạnh ở cơ sở cung cấp uy tín; có kỹ thuật viên hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh, cung cấp lượng thức ăn hàng ngày đảm bảo cá sinh trưởng phát triển đều… Hiện tại, nhóm có 6 lồng nuôi cá với diện tích 36m2/3 lớp lưới/1 lồng, nuôi các loại cá Trắm đen, Chép dòn, cá Lăng, Rô phi đơn tính, trung bình mỗi lồng nuôi khoảng 2.000 con. Kết quả, từ 9.2019 – 1.2020 nhóm xuất bán được gần 2 tấn cá chép dòn, trừ chi phí được lãi gần 30 triệu đồng. Dự kiến đến 8.2020, nếu không có dịch bệnh, cá phát triển tốt, nhóm sẽ xuất bán tiếp khoảng 15 tấn với giá trung bình khoảng 100 triệu/1 tấn.
 
Tính đến cuối năm 2019, huyện Mèo Vạc được giao 4.350 triệu đồng từ Chương trình 30a để thực hiện 22 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại 13 xã, thị trấn, hiện đã phê duyệt được 20/22 dự án. Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, sát thực với điều kiện của địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham mưu cho huyện khai thác, bố trí kinh phí đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo đúng định hướng và chủ động triển khai thực hiện. Do đó, nhiều hạng mục, nội dung của Chương trình 30a đã hoàn thành tốt, phát huy hiệu quả đầu tư, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực nhân rộng.
 
Theo đánh giá của lãnh đạo huyện, thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a đã tạo điều kiện cho các hộ, nhất là hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có được nguồn vốn, giống cây, con, phân bón để đầu tư mở rộng sản xuất, thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng phát triển đa dạng, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất cho người dân. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. 
 
Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện; tăng cường bám sát cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2020 ngay từ đầu những tháng đầu năm để đảm bảo đạt và vượt về diện tích, năng suất và sản lượng theo chỉ tiêu kế hoạch giao. Tăng cường giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp người dân nhân rộng các mô hình, phát triển KT-XH bền vững.
 
Bài, ảnh: Hoàng Tuyến
.