Chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản chì, kẽm Na Sơn

Thứ Tư, 25/03/2020, 19:03 (GMT+7)

BHG - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Văn bản số 804/UBND-KTTH gửi Sở TN&MT, UBND huyện Vị Xuyên, UBND xã Tùng Bá (Vị Xuyên), Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Bách về việc chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Bách chấm dứt mọi hoạt động khai thác, tuyển quặng tại mỏ chì, kẽm Na Sơn theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và Giấy phép số 3587/GP-UBND ngày 11.11.2010 của UBND tỉnh. Khi Giấy phép chấm dứt hiệu lực, các công trình, thiết bị đảm bảo an toàn mỏ, bảo vệ môi trường khu vực khai thác khoáng sản thuộc sở hữu Nhà nước, không được tháo dỡ, phá hủy. Trong thời hạn 6 tháng, Công ty phải di chuyển tài sản còn lại và các bên liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản; sau thời gian này, tài sản còn lại thuộc sở hữu nhà nước; lập thủ tục, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Nam Sơn theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao huyện Vị Xuyên, xã Tùng Bá thường xuyên giám sát việc thực hiện của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Bách; không để đơn vị có hoạt động khai thác, tuyển quặng cho đến khi được cấp có thẩm quyền gia hạn hoặc cấp lại mỏ này theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Lâm

.