Hiệu quả đầu tư có thu hồi ở Hữu Vinh

Thứ Hai, 24/02/2020, 16:57 (GMT+7)

BHG - Khu nhà màng rộng hơn 500 m2 của gia đình anh Lục Xuân Giang, thôn Tân Tiến, xã Hữu Vinh được huyện Yên Minh hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình 135 từ cuối năm 2019, với mức hỗ trợ 150 triệu đồng, trong thời hạn 3 năm, sau đó sẽ thu hồi 30% kinh phí hỗ trợ. Khu nhà màng hiện trồng 700 cây cà chua và bắt đầu cho thu hoạch; năng suất ước đạt 2,5 tấn, với giá bán tại vườn 25.000 đồng/kg, thu nhập có khả năng đạt trên 60 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Hữu Vinh (trái) kiểm tra hiệu quả kinh tế từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà màng trồng cà chua của gia đình anh Lục Xuân Giang, thôn Tân Tiến.
Lãnh đạo xã Hữu Vinh (trái) kiểm tra hiệu quả kinh tế từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà màng trồng cà chua của gia đình anh Lục Xuân Giang, thôn Tân Tiến.

Theo chia sẻ của chủ vườn, tổng mức đầu tư vào nhà màng và hệ thống tưới nước nhỏ giọt gần 200 triệu đồng. Vụ cà chua này mới là thử nghiệm, nhưng bước đầu cho thấy năng suất cao, gần như không sâu, bệnh, với 700 cây đang trồng mức đầu tư chỉ mất 10 triệu đồng gồm giống, phân bón và vật tư đóng bầu… Nếu đạt năng suất như dự tính và giá bán ổn định có thể lãi trên 50 triệu đồng/4 tháng canh tác.

Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Vinh Phan Văn Dưỡng cho biết: Ngoài mô hình trồng rau, quả trong nhà màng hỗ trợ cho gia đình anh Giang; những năm qua, trên địa bàn xã còn một số mô hình cho vay đầu tư có thu hồi hoặc luân chuyển hỗ trợ chăn nuôi gia súc, gia cầm từ nguồn vốn 135 và một số chương trình, đề án của huyện cho hiệu quả kinh tế và đang được nhân rộng.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, xã Hữu Vinh được hỗ trợ phát triển 5 gia trại nuôi lợn và dê. Số gia súc hiện có trên 130 con; đã luân chuyển kinh phí hỗ trợ lần 2 cho 5 hộ phát triển chăn nuôi. Từ nguồn vốn Chương trình 135, trên địa bàn xã có 32 hộ nghèo được hỗ trợ nuôi lợn nái sinh sản với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ. Sau 2 năm, tổng đàn lợn của các hộ phát triển lên 215 con, bình quân mỗi hộ xuất bán được 2 lứa lợn, thu về hàng chục triệu đồng; đồng thời chủ động phát triển thêm số lợn nái sinh sản mở rộng chăn nuôi và đang hoàn trả nguồn vốn để tiếp tục luân chuyển hỗ trợ hộ khác. Ngoài ra, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cũng hỗ trợ 32 hộ nghèo của xã 32 bò sinh sản; hiện, số bò đã tăng lên 43 con và tiếp tục cho thấy hiệu quả trong chăn nuôi.

Qua 4 năm thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế theo hình thức đầu tư có thu hồi, tổng nguồn vốn xã Hữu Vinh đã và đang triển khai, thực hiện luân chuyển cho các hộ đạt gần 1 tỷ đồng, giúp khoảng 100 hộ; trong đó, phần lớn là hộ nghèo có nguồn lực phát triển. Góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập trong xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ trong sử dụng nguồn vốn, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bài, ảnh:  DUY TUẤN

.