Bắc Mê đồng lòng xây dựng Nông thôn mới

Thứ Ba, 18/02/2020, 08:45 (GMT+7)

BHG - Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Bắc Mê có 3/11 xã, thị trấn đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM); có được kết quả này, chính là nhờ vào sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong suốt thời gian qua.

Người dân xóm Lũng Tèng, thôn Cụm Nhùng, xã Phiêng Luông làm đường bê tông.
Người dân xóm Lũng Tèng, thôn Cụm Nhùng, xã Phiêng Luông làm đường bê tông.

Sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng KT - XH của huyện ngày càng phát triển; đến hết năm 2019, MTTQ, các ngành của huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức được 773 lượt ra quân xây dựng NTM; vận động nhân dân đóng góp được 16 nghìn ngày công và hiến trên 40.200 m2 đất; thực hiện làm mới trên 24.000 m đường bê tông các loại, mở mới hơn 7.000 m đường đất, đá; tu sửa và nâng cấp trên 125.600 m đường giao thông nông thôn; bó láng 93 nền nhà, xây mới 184 công trình nhà tắm, 95 bể nước, 251 công trình nhà vệ sinh; di dời 1.192 chuồng trại gia súc ra xa nhà ở; tổ chức 26 lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật sản xuất cho 839 học viên tham gia... Hoàn thành xây dựng mỗi xã 1 thôn NTM kiểu mẫu tại 3 xã Minh Ngọc, Yên Định, Yên Phong và mỗi xã, thị trấn một thôn đạt các tiêu chí thôn NTM tại xã Minh Sơn, Phú Nam, Yên Cường; các xã thực hiện hoàn thành thêm 24 tiêu chí NTM, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã; trong đó có 3 xã (Minh Ngọc, Yên Định, Yên Phong) duy trì đạt 19/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 10 – 14 tiêu chí, không có xã đạt dưới 9 tiêu chí. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Mê không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn. Công tác chỉ đạo, điều hành chương trình xây dựng NTM của cấp ủy, chính quyền thực hiện sâu sát, kịp thời, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai, Đảng bộ huyện xác định: Việc thực hiện đạt các tiêu chí không chỉ để được công nhận xã đạt chuẩn NTM mà chất lượng các tiêu chí đó phải góp phần giải quyết hiệu quả các khó khăn; đồng thời, việc thực hiện các tiêu chí phải mang tính bền vững và phục vụ tốt nhu cầu phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Từ quan điểm chỉ đạo này, các tiêu chí được triển khai thực hiện được xếp theo thứ tự ưu tiên và làm đến đâu, chắc đến đó. Nhờ vậy, việc thực hiện các tiêu chí đã phát huy hiệu quả và tạo tiền đề hướng đến giữ vững, nâng cao các tiêu chí trong tương lai.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua xây dựng NTM, năm 2020, huyện Bắc Mê đẩy mạnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NTM để làm nền tảng tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, như: Đường giao thông, hệ thống thủy lợi, điện… Tập trung nâng cao chất lượng và hoàn thiện các công trình xây dựng trường học, tạo điều kiện thuận lợi trong việc dạy và học; cải tạo nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất về y tế, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất về văn hóa để tạo điều kiện cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phục vụ nhu cầu của người dân; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung đẩy nhanh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển ngành, nghề; mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn, chú trọng chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện…

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn của huyện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.