Sử dụng ngân sách tiết kiệm - hiệu quả

Thứ Tư, 29/01/2020, 12:48 (GMT+7)

Xuân 2020 - Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan tham mưu, giúp việc cho huyện về chủ trương đầu tư, điều hành phân bổ nguồn vốn, kêu gọi đầu tư, thu - chi ngân sách...; với chức trách, nhiệm vụ đó, trong năm qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Mê đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Tập thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Bắc Mê.
Tập thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Bắc Mê.

Năm qua, Phòng đã hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu của tỉnh, huyện giao. Trong đó, với 16 chỉ tiêu UBND tỉnh giao, có 15 chỉ tiêu hoàn thành, đặc biệt chỉ tiêu về thu ngân sách (NS) địa phương, với tổng thu đạt trên 160 tỷ đồng...

Cùng với đó là những đóng góp trên lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đã góp phần phát triển các thành phần kinh tế, thu hút đầu tư với việc khởi công mới 14 công trình; hoàn thành và đưa vào sử dụng 21 công trình; quyết toán 5 công trình, hoàn thành giải ngân các nguốn vốn đạt 56.243 triệu đồng. Thu hút được nhiều dự án lớn như: Dự án chuỗi liên kết sản xuất và chế biến dược liệu chất lượng cao tại xã Đường Hồng, Yên Cường, Yên Định, Yên Phong của Công ty Cổ phần Dược Bông Sen Vàng; Công ty TNHH Linh Lực đầu tư xây dựng nhà nghỉ, dịch vụ du lịch và thương mại; Công ty Cổ phần truyền thông Hoa Sao đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng tại thôn Phia Dầu, xã Yên Định...

Có được kết quả trên, ban lãnh đạo cơ quan luôn quán triệt tới 100% cán bộ, người lao động nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trong thi hành công vụ, đẩy mạnh xây dựng nét đẹp văn hóa công sở... Không chỉ làm tốt lĩnh vực chuyên môn, đơn vị luôn là lá cờ đầu trong việc tham gia các phong trào thi đua của ngành, huyện và giành được nhiều giải cao; tham gia đỡ đầu các hộ nghèo, thực hiện xây dựng Nông thôn mới, làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo.

Bước sang năm mới, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm: Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH, quốc phòng, an ninh năm 2020; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên theo dự toán tỉnh giao, đảm bảo an sinh xã hội; công tác quản lý thu, khai thác, phát triển nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế gắn với nuôi dưỡng nguồn thu; quản lý, sử dụng, điều tiết chi dự toán ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ phát triển KT – XH của huyện.

Bài, ảnh: Hoàng Yến

.