"Lá cờ đầu" trong ngành Tư vấn thiết kế

Thứ Bảy, 25/01/2020, 21:18 (GMT+7)

Xuân 2020 - “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang (Công ty) luôn tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên, lao động (CB, CNV, LĐ) nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Năm 2019 là năm tiếp theo thực hiện Luật Đầu tư công; số công trình đầu tư giảm, nhưng với sự quyết tâm, năng động, linh hoạt của Ban Giám đốc, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể CB, CNV, LĐ, Công ty đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Doanh thu, nộp thuế, thu nhập của người lao động đều đạt và vượt kế hoạch so với nghị quyết Hội đồng Quản trị; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho CB, CNV, LĐ.

Phương án Quần thể sân vận động Hà Giang do Công ty thực hiện.
Phương án Quần thể sân vận động Hà Giang do Công ty thực hiện.

Hiện, Công ty có 58 CB, CNV, LĐ; hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong các lĩnh vực: Khảo sát, thiết kế quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng, nông thôn;  khảo sát thiết kế lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán công trình xây dựng: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện công trình dân dụng công nghiệp; tư vấn quản lý giám sát thiết kế thi công các công trình và nhiều dịch vụ khác.

Để nâng cao chất lượng hoạt động SXKD, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp: Nâng cao năng lực tư vấn; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; tăng năng suất lao động; thực hiện tốt các mảng dịch vụ tư vấn về quy hoạch đô thị và xây dựng công trình theo hướng hiện đại, có bản sắc; sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn; mở rộng ngành nghề kinh doanh… Từ đó, đưa Công ty trở thành doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng hàng đầu trên địa bàn tỉnh với nhiều công trình trọng điểm của tỉnh được thiết kế xây dựng đạt chuẩn. 

Trụ sở UBND tỉnh.
Trụ sở UBND tỉnh.

Bên cạnh SXKD, Công ty thường xuyên chú trọng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do T.Ư và tỉnh tổ chức; tạo không khí hăng say lao động trong CB, CNV, LĐ, từ đó tạo ra hiệu quả thiết thực trong SXKD. Đặc biệt, năm 2019, là đơn vị được giao là Trưởng khối giao ước thi đua Doanh nghiệp dịch vụ, Công ty đã thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020”. Toàn thể CB, CNV, LĐ đều đăng ký nội dung thi đua và ký cam kết thực hiện; các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty ký kết thi đua với nhau để thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao; nội dung và hình thức thi đua phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của Công ty. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc tiêu biểu cho ý chí vươn lên của đội ngũ CB, CNV, LĐ; nhiều sáng kiến với các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, rút ngắn thời gian được áp dụng vào thực tiễn.

Lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Tư vấn TKXD Hà Giang tham gia thể thao Khối giao ước thi đua.
Lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Tư vấn TKXD Hà Giang tham gia thể thao Khối giao ước thi đua.

Ngoài ra, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội: Phong trào đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ đồng bào bị thiên tai; trao học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ các lễ hội trên địa bàn tỉnh; tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; giúp đỡ xã Nam Sơn (Hoàng Su Phì) do Công ty phụ trách...

Với nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, hàng năm Công ty đều nhận được Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành. Đây động lực to lớn để toàn thể CB, CNV, LĐ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: NHẬT LINH

.