Cuộc sống mới từ Nông thôn mới

Thứ Bảy, 25/01/2020, 10:01 (GMT+7)

Xuân 2020 - Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), cuộc sống của người dân nơi cực Bắc Tổ quốc đã khoác lên mình “chiếc áo mới”; đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên, đặc biệt NTM tạo ra nhiều sinh kế giúp người dân vươn lên thoát nghèo. 

Người dân xã Đạo Đức (Vị Xuyên) nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện để nâng cao thu nhập.
Người dân xã Đạo Đức (Vị Xuyên) nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện để nâng cao thu nhập.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân quản lý, dân hưởng lợi”, chương trình đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong nhân dân. Trong 10 năm, toàn tỉnh đã huy động nguồn vốn đầu tư cho chương trình được trên 8 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cộng đồng dân cư đóng góp trên 1 nghìn tỷ đồng; xã hội hóa trên 990 tỷ đồng; nhân dân hiến trên 3 triệu m2 đất và trên 2,9 triệu ngày công.

Đến nay, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn NTM. Thành phố Hà Giang có 100% các xã đạt chuẩn NTM. Giai đoạn 2016 – 2019, toàn tỉnh giảm được trên 25.400 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% xuống còn 26,73%. Toàn tỉnh đã nâng cấp, làm mới trên 5.920 km đường giao thông nông thôn các loại; cải tạo, nâng cấp 1.398 phòng học; xây mới 774 nhà văn hóa thôn; bó láng nền nhà, xây dựng công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước cho hàng chục nghìn hộ dân; có 977 thôn hình thành Quỹ phát triển cộng đồng thôn. Các phong trào thi đua xây dựng NTM như: “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; “Toàn dân đoàn kết Xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “hiến đất làm đường giao thông”; “dân vận khéo”; mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”... lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, xác định phát triển sản xuất, tạo thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trung tâm của chương trình xây dựng NTM, các địa phương đã tích cực triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao; góp phần tổ chức lại sản xuất, thay đổi thói quen sản xuất của người dân từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm. UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm theo 10 chuỗi giá trị; đẩy mạnh Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chương trình OCOP; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để tạo ra các chuỗi liên kết trong sản xuất; chú trọng đào tạo nghề, chuyển giao KHKT; thành lập các tổ quản lý điều hành sản xuất tại thôn bản; phát triển các nhóm sở thích, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ…

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Thành quả 10 năm qua là nền tảng vững chắc để Hà Giang tiếp tục bứt phá và thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2020, Hà Giang phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 9 tiêu chí. Các xã đã đạt chuẩn xây dựng thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu, cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tổ chức thực hiện. Các chương trình, dự án phải gắn chặt với chương trình xây dựng NTM để huy động, lồng ghép nguồn vốn;… tiếp tục thực hiện nội dung các tiêu chí NTM với lộ trình hợp lý, bảo đảm vững chắc, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân; phát huy nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo của địa phương, người dân trong các hoạt động ở cơ sở, đảm bảo tính bền vững, lâu dài cho chương trình.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.