Phiêng Luông hướng tới xã phát triển toàn diện

Thứ Tư, 04/12/2019, 17:22 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020, Phiêng Luông định hướng tập trung phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, quan tâm chương trình xây dựng NTM; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả cao. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Trồng Thảo quả dưới tán rừng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Mã Văn Dùng (bên trái), thôn Phiêng Luông.
Trồng Thảo quả dưới tán rừng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Mã Văn Dùng (bên trái), thôn Phiêng Luông.

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa, cơ cấu cây trồng, mùa vụ có sự chuyển dịch mạnh, tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao giá trị thu nhập trên 1 đơn vị canh tác; đảm bảo vững chắc về an ninh lương thực. Sản xuất lương thực được mùa, diện tích lúa chất lượng cao được mở rộng. Đến nay, cơ cấu kinh tế dịch vụ thương mại đạt 5%; kinh tế nông nghiệp chiếm 95%; thu nhập bình quân đầu người đạt 11 triệu đồng/năm. Công tác xây dựng NTM đạt được những kết quả khá toàn diện; hiện xã đạt 9/19 tiêu chí. Song hành với phát triển nông nghiệp, xã Phiêng Luông có nhiều chính sách thu hút các dự án, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Trong đó, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp như trồng nghệ, trồng dược liệu... Bên cạnh việc phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được xã quan tâm, chất lượng y tế, giáo dục – đào tạo ngày càng được nâng cao và phát triển toàn diện. Ngoài ra, xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở, nâng cao tỷ lệ số thôn và hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức chu đáo, đạt yêu cầu về nội dung, hình thức, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

Cán bộ xã Phiêng Luông (trái) hướng dẫn người dân cách thu hoạch chè.
Cán bộ xã Phiêng Luông (trái) hướng dẫn người dân cách thu hoạch chè.

Đồng chí Hoàng Đức Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Luông cho biết: Ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu thì công tác đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm cũng là lĩnh vực địa phương đặc biệt chú trọng. Trong đó, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo luôn được địa phương quan tâm, thực hiện và cộng đồng tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực như: Tham gia ngày công, di dời chuồng trại ra xa nhà, bó láng nền nhà, bảo trợ xã hội. Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, xây dựng NTM hướng tới xã phát triển toàn diện và bền vững, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên, trong đó: Tập trung nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch nông thôn làm nền tảng; chú trọng bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn; đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng sạch đẹp.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.