Nét nhấn trong phát triển kinh tế tập thể huyện Bắc Mê

Thứ Sáu, 06/12/2019, 10:05 (GMT+7)

BHG - Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Bắc Mê có 46 HTX. Các HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh 1,65 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách trong 11 tháng của năm 2019 đạt 1,542 tỷ đồng.

Vùng nguyên liệu nghệ liên kết giữa HTX Thiên Ân với bà con xã Yên Cường.
Vùng nguyên liệu nghệ liên kết giữa HTX Ngọc Sơn với bà con xã Minh Ngọc.

Tìm hiểu thực trạng hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện, được biết: Hầu hết các HTX hoạt động theo xu hướng sản xuất, kinh doanh tổng hợp gắn với dịch vụ; một số HTX mạnh dạn huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc phục vụ sản xuất; một số đang vận dụng, triển khai các chương trình, dự án đầu tư có tiềm năng phát triển, như: HTX Trung Hiếu (xã Thượng Tân) với dự án nuôi cá lồng tổng hợp, bước đầu cho thấy hiệu quả; HTX Ngọc Sơn (xã Minh Ngọc) với dự án đầu tư cơ sở chế biến tinh bột nghệ, quy mô trên 2 tỷ đồng, hiện đang phát triển rất hiệu quả; HTX Chăn nuôi Hải Yến (thị trấn Yên Phú) triển khai dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi khép kín với quy mô thực hiện 1,5 tỷ đồng, hiện đã đi vào hoạt động ổn định; HTX Khởi nghiệp Thành Công (thị trấn Yên Phú), hiện đã chế biến các sản phẩm dược liệu, với hệ thống dây truyền hiện đại, sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Các HTX thành lập mới cũng tuân thủ, chấp hành tốt quy định của Luật HTX và phát huy tốt vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm; độc lập trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, các HTX còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng Nông thôn mới và giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập ổn định đời sống cho thành viên.

Đồng chí Ấu Quốc Công, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2019, UBND huyện Bắc Mê đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19 -CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nhân rộng các mô hình tổ hợp tác (THT) sản xuất, HTX hiệu quả; tăng cường phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến nhận thức đối với các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; ban hành kế hoạch trọng tâm để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các chương trình và cụ thể hóa các chính sách của tỉnh, tạo điều kiện cho các HTX củng cố và phát triển sản xuất, kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành trong các HTX; hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ thành lập mới các HTX thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; phân công cán bộ huyện tăng cường bám sát cơ sở, tuyên truyền và hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập, cách thức xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp; đồng thời nắm tình hình hoạt động để định hướng, giúp cho các HTX phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thông thoáng, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp. Hiện có nhiều dự án đầu tư hiệu quả, như: Dự án liên kết trồng chuối xuất khẩu tại xã Yên Định; liên kết trồng nghệ phục vụ chế biến của Công ty TNHH Cát Thành; HTX Nông, lâm nghiệp tổng hợp Ngọc Sơn (xã Minh Ngọc), liên kết với người dân trồng, chế biên tinh bột nghệ; HTX Thiên Ân (xã Yên Cường) liên kết trồng dâu nuôi tằm với diện tích 25 ha cây dâu nguyên liệu...

Để các HTX duy trì ổn định và phát triển, Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện Bắc Mê xác định: Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp giữa các ngành đối với lĩnh vực kinh tế tập thể; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện khóa IX; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX, THT hiện có; đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng kinh tế hợp tác nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò của kinh tế hợp tác... Qua đó thúc đẩy thành lập các HTX kiểu mới, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với các chuỗi giá trị nông sản an toàn, có chất lượng cao; mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân thông qua HTX, THT...

Bài ảnh: ĐỨC CƯỜNG

.