Hoạt động của các HTX nông, lâm nghiệp điển hình huyện Vị Xuyên

Thứ Ba, 10/12/2019, 10:42 (GMT+7)

BHG - Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp (NLN) đóng vai trò hết sức quan trọng vào phát triển KT – XH trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Trong năm 2019, thành lập mới được 10 HTX nông nghiệp, nâng tổng số lên 75 HTX trong toàn huyện, với 2.734 thành viên; tổng nguồn vốn đóng góp là 64.275 triệu đồng. Trong số đó, nhiều HTX đã phát huy tốt vai trò cầu nối trong sản xuất và áp dụng đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; chủ động xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gieo trồng cây vụ Đông trong nhà lưới tại HTX Tân Đức, xã Đạo Đức.
Gieo trồng cây vụ Đông trong nhà lưới tại HTX Tân Đức, xã Đạo Đức.

HTX Thanh niên sản xuất và thương mại nông nghiệp Việt Lâm là một trong những HTX thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Tỉnh đoàn và Chương trình khuyến công để sản xuất và chế biến chè. HTX đã liên kết với các cơ sở chế biến tại xã Thượng Sơn, một số HTX của huyện Hoàng Su Phì và HTX Xuân Minh (Quang Bình) xuất khẩu 100 tấn chè sang thị trường Trung Quốc với thương hiệu Phong Vân trà; doanh thu của HTX đạt trên 700 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân 5 triệu đồng/thành viên/tháng. Với việc tiếp cận chính sách “209” tổng vốn vay 1.050 triệu đồng/14 hộ, HTX Nuôi ong Đức Giang, tổ 9, thị trấn Việt Lâm đã phát triển được 1.000 tổ ong; sản lượng mật 12.000 lít/năm, doanh thu đạt 2,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng. HTX dịch vụ NLN Bản Sáng, xã Linh Hồ; sản xuất lúa thuần chất lượng cao gắn với việc áp dụng mạ khay máy cấy vào sản xuất. Vụ Xuân năm 2019, HTX thực hiện sản xuất 15 ha giống lúa J02, năng suất đạt 65 tạ/ha; doanh thu đạt trên 900 triệu đồng/vụ. Đến với HTX Rau an toàn Học Lập thị trấn Vị Xuyên, với quy mô sản xuất rau, quả theo hướng VietGAP trên diện tích 2.200 m2 nhà lưới, trồng các loại dưa có giá trị kinh tế cao như: Dưa Kim Cô Nương 500 m2, dưa Lưới 500 m2… Ngoài ra doanh thu từ sản xuất các loại rau khác như: Cà chua, rau bí, dưa lê, dưa chuột, các loại củ, quả… Doanh thu ước đạt 800 triệu đồng; thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra còn một số HTX tiêu biểu khác hoạt động hiệu quả như: HTX Tân Đức sản xuất rau an toàn trong nhà lưới; HTX Anh Hà sản xuất giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp; HTX Đức Tiến sản xuất lúa thuần chất lượng cao; HTX Tây Côn Lĩnh thu mua và chế biến chè; HTX khởi nghiệp Hữu Nghị...

Để nâng bước cho các HTX trong quá trình sản xuất, kinh doanh; huyện đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho các HTX trong năm 2019 như: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các thành viên Ban Quản trị HTX về hướng dẫn xây dựng mô hình và triển khai tư vấn hồ sơ sản phẩm theo chuỗi giá trị; nghiệp vụ kế toán cho giám đốc và kế toán HTX; kết nối kinh doanh, nâng cao năng lực, đổi mới hiệu quả hoạt động hợp tác nông nghiệp. Hỗ trợ thành lập mới 25/25 HTX theo Nghị quyết 86/NQ-HĐND, với tổng kinh phí 750 triệu đồng. Hỗ trợ HTX Thanh niên Phương Tiến xây dựng nhà lưới với diện tích 1.000 m2, mức hỗ trợ 500 triệu đồng. Tư vấn, giới thiệu 3 HTX tiếp cận với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Hà Giang đề xuất vay vốn 1 tỷ đồng; trong đó, HTX Sản xuất rau an toàn thôn Lắp II, xã Phú Linh và HTX Tả Ván, xã Xín Chải vay 300 triệu đồng/HTX; HTX Nuôi trồng thủy sản -  Du lịch cộng đồng Hồ Noong, xã Phú Linh vay 400 triệu đồng.

Từ việc chủ động thực hiện các phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh và tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thị trường để đưa ra các loại sản phẩm một cách phù hợp với người tiêu dùng…, nhiều HTX NLN ở Vị Xuyên đã, đang hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập cho người lao động cũng như góp phần thúc đẩy nền kinh tế của huyện ngày càng  phát triển.

Bài, ảnh: An Dương

.