Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh triển khai nhiệm vụ cuối năm

Thứ Năm, 07/11/2019, 17:21 (GMT+7)

BHG - Vừa qua, Tiểu ban công tác cửa khẩu của tỉnh tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm và kiện toàn lại các thành viên mới của Tiểu ban công tác cửa khẩu của tỉnh. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban cửa khẩu của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Trong thời gia qua, Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Hà Giang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương đối sách phù hợp trong phát triển kinh tế biên mậu; nắm chắc tình hình địa bàn, cửa khẩu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu đảm bảo lưu thông. Đã chỉ đạo các đơn vị thực thi nhiệm vụ tại cửa khẩu tích cực cải cách thủ tục hành chính, duy trì có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác làm thủ tục xuất nhập cảnh qua lại tại cửa khẩu; đồng thời làm tốt công tuyên truyền cho nhân dân và doanh nghiệp giao thương qua lại cửa khẩu theo đúng qui định. Công tác đối ngoại thường xuyên được duy trì, đạt hiệu quả.

Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung thảo luận về những chủ trương giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng các hạng mục đảm bảo đáp ứng cho việc mở cặp cửa khẩu song phương Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc) trong những năm tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Tiểu ban cửa khẩu của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 tỉnh đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất, nhập; đặc biệt là các mặt hàng tạm nhập tái xuất trong thời gian từ nay đến cuối năm. Bên cạnh đó, mỗi sở, ngành và các thành viên của Tiểu ban cửa khẩu phát huy vai trò trách nhiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa xuất nhập cảnh tại cửa khẩu và thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu.

Tiến Thắng (BĐBP tỉnh)

.