Công bố địa bàn thực hiện thí điểm phí bảo hiểm chăn nuôi trâu, bò

Thứ Ba, 05/11/2019, 16:23 (GMT+7)

BHG - Ngày 4.11.2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3558/UBND-KTTH, về việc công bố địa bàn triển khai bảo hiểm chăn nuôi trâu, bò.

Trên cơ sở đề nghị của Sở NN&PTNT về việc ban hành quyết định công bố địa bàn được hỗ trợ bảo hiểm chăn nuôi trâu, bò. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đồng ý với đề xuất của Sở NN&PTNT, công bố địa bàn được thực hiện thí điểm phí bảo hiểm đối với trâu, bò theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP, ngày 18.4.2018 và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg, ngày 26.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các huyện: Vị Xuyên, Xín Mần và Mèo Vạc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo giao cho Sở NN&PTNT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các ngành, các huyện và các đơn vị liên quan hoàn thành các kế hoạch, nội dung chỉ đạo của tỉnh để tổ chức thực hiện thí điểm phí bảo hiểm đối với trâu, bò theo quy định.

                                                                             ĐT

 

.