23 doanh nghiệp và 15 đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 10

Thứ Tư, 06/11/2019, 14:57 (GMT+7)

BHG - Trong tháng 10 vừa qua, tỉnh ta thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 23 doanh nghiệp và 15 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 204,85 tỷ đồng; 16 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Lũy kế 10 tháng qua, có 153 doanh nghiệp và 68 đơn vị trực thuộc được thành lập, hoạt động trở lại. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh hiện có 1.890 doanh nghiệp và 553 đơn vị trực thuộc. Cũng trong tháng 10, tỉnh ta cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng mức vốn đăng ký đầu tư là 25,5 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng cấp mới cho 30 dự án với tổng vốn gần 4.360 tỷ đồng.

Trên phạm vi cả nước trong tháng 10.2019, có 12.182 doanh nghiệp thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng. Tính chung 10 tháng qua, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động của cả nước là hơn 149.000 doanh nghiệp, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018.

PHAN MẠNH

 

.