Vị Xuyên vào mùa thu hoạch Thảo quả

Thứ Sáu, 11/10/2019, 17:13 (GMT+7)

BHG - Huyện Vị Xuyên có gần 3.000ha thảo quả, trong đó có gần 1.800 ha diện tích cho thu hoạch, chủ yếu tập trung ở các xã vùng cao của huyện như: Cao Bồ, Thượng Sơn, Phương Tiến, Lao Chải, Thanh Đức... Cây Thảo quả được trồng dưới tán rừng già, nguyên sinh, ở độ cao từ 1.400 – 2.000m.

Người dân thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến sấy khô thảo quả sau thu hoạch
Người dân thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến sấy khô thảo quả sau thu hoạch

Đến thời điểm này, Thảo quả đang bước vào mùa thu hoạch. Năng suất Thảo quả năm nay ước đạt 0,8 tấn/ha, sản lượng tươi toàn huyện ước đạt 1.437,44 tấn (sản lượng khô 550 tấn), doanh thu khoảng 50 tỷ đồng. Những năm gần đây, cây Thảo quả ở Vị Xuyên đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển KT – XH của huyện. Các thôn vùng cao có Thảo quả người dân đã xây dựng hương ước, quy ước, có sự kiểm tra, giám sát giữa các hộ trong việc giữ rừng, bảo vệ và phát triển diện tích Thảo quả.

Tin, nh: Thu Liễu – Quỳnh Anh (Đài Vị Xuyên)

.