Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cuối năm

Thứ Sáu, 25/10/2019, 10:00 (GMT+7)

BHG - Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Hà Giang (Agribank Hà Giang) đã triển khai các giải pháp hoạt động kinh doanh trọng tâm nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019 của Agribank Chi nhánh Hà Giang.
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019 của Agribank Chi nhánh Hà Giang.

Kết quả, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 4.699 tỷ đồng, với 99.000 khách hàng; tăng gần 9.000 khách hàng so với đầu năm. Số dư huy động vốn tăng 569 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn Agribank chiếm 41,4% tổng nguồn vốn trên địa bàn, thị phần tăng 1,3% so với đầu năm. Về dư nợ, tổng dư nợ nội tệ đến hết tháng 9, đạt 5.300 tỷ đồng với trên 28.000 khách hàng còn dư nợ; dư nợ tăng 548 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát; theo đó, nợ xấu giảm 0,07% so với đầu năm; toàn tỉnh đã phát hành được gần 177 nghìn thẻ ATM, tăng trên 19 nghìn thẻ so với đầu năm… Tuy nhiên, kết quả các chỉ tiêu kinh doanh của toàn tỉnh mới hoàn thành 3/6 chỉ tiêu chính, đó là: Chỉ tiêu nguồn vốn, tài chính và thu – chi; còn 3/6 chỉ tiêu chưa hoàn thành theo tiến độ kế hoạch năm, gồm: Dư nợ đạt 46,1%; thu nợ sau xử lý đạt 66,9% và doanh thu phí dịch vụ đạt 73,2%.

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019, và ứng phó kịp thời với những khó khăn có thể xảy ra; Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Giang đã chỉ đạo Giám đốc Agribank Chi nhánh loại II, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc Phòng Giao dịch tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên nhằm hoàn thành công việc còn tồn đọng và phối hợp triển khai quyết liệt các nội dung, công việc trọng tâm. Trong đó, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo điều hành của ngân hàng cấp trên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; xử lý nghiêm những cán bộ làm việc cầm chừng, kém hiệu quả, nhũng nhiễu khách hàng.

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, phân tích rõ nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt, đánh giá khả năng thực hiện cả năm; đồng thời triển khai ngay các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thực hiện rà soát, đánh giá lại từng khoản cấp tín dụng để xác định chính xác cơ cấu dư nợ theo hệ số rủi ro; kiểm soát cơ cấu, tốc độ tăng trưởng dư nợ theo loại tài sản bảo đảm và lĩnh vực, đối tượng cho vay; trong đó, hạn chế tối đa các khoản cấp tín dụng thuộc nhóm có hệ số rủi ro cao theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc. Đánh giá công tác xử lý thu hồi nợ đã xử lý, nguyên nhân thu hồi đạt thấp; tập trung chỉ đạo, linh hoạt áp dụng các cơ chế về xử lý nợ theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội; tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi, xử lý tài sản bảo đảm, khởi kiện…, để thu hồi nợ.

Phát huy thế mạnh về mạng lưới, thay đổi tư duy, tác phong giao dịch từ thụ động ngồi chờ khách hàng sang chủ động tìm kiếm, tiếp cận khách hàng đển giao dịch. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Agribank về trang phục giao dịch, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Agribank, quảng cáo sản phẩm tại chỗ... Thường xuyên quán triệt đến cán bộ, người lao động không tham gia tiếp tay cho tín dụng đen; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng và phát triển các dịch vụ công để thanh toán qua ngân hàng, làm tốt công tác chăm sóc hỗ trợ khách hàng, kịp thời giải quyết khiếu nại của khách hàng khi gặp vướng mắc trong giao dịch thẻ, dịch vụ E-mobile banking và các giao dịch tại máy ATM.

Bằng sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ, khắc phục mọi khó khăn; tin rằng,  Agribank Chi nhánh Hà Giang sẽ hoàn thành tốt nhiệm của mình cũng như tiếp tục đóng góp vào sự nhiệp phát triển KT – XH của tỉnh.

Bài, ảnh: Lê Hải

.