Linh hoạt, sáng tạo huyện "cửa ngõ"

Thứ Tư, 16/10/2019, 11:49 (GMT+7)

BHG - Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Bắc Quang đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả, bài học quý.

Nông dân xã Liên Hiệp sử dụng cơ giới thu hoạch lúa Mùa.
Nông dân xã Liên Hiệp sử dụng cơ giới thu hoạch lúa Mùa.

Để tạo đột phá trong xây dựng NTM, huyện Bắc Quang đã xây dựng Đề án thôn Tự chủ - Tự quản (TCTQ) và thôn Tự quản kiểu mẫu nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH. Hết năm 2018, Bắc Quang có 93 thôn đạt TCTQ. Năm 2019, sẽ công nhận thêm 21 thôn đạt TCTQ và Tự quản kiểu mẫu (nâng cao). Qua đó, mọi việc đều lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể hành động và kiến tạo. Giải pháp trên đã làm chuyển biến về tư tưởng và nhận thức, được toàn dân ủng hộ. Quá trình triển khai xây dựng NTM, có nhiều hộ tự nguyện tham gia hiến đất, đóng góp công lao động, ủng hộ bằng tiền, vật chất cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Công tác chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình, di chuyển chuồng trại gia súc ra xa nhà được chú trọng. Các tổ, hội như Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với các xã xây dựng nhóm hộ gia đình làm “nhà sạch, vườn đẹp”. Sau gần 10 năm, đã có gần 9.000 hộ đạt tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp; có 6.327 hộ trồng mới hàng rào cây xanh và xây mới tường rào kiên cố góp phần đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Toàn huyện hiện có 9.173 hộ đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”.

Hiện tại, Bắc Quang có 6/21 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến cuối năm 2019, có thêm 2 xã là Hùng An, Kim Ngọc về đích NTM; nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015 – 2020 lên 8 xã, vượt 6 xã về đích NTM trước kế hoạch 2 năm. Trong cả quá trình phấn đấu, Bắc Quang có 215/236 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá, đạt 91,1% mục tiêu đề ra; có 24.628/27.955 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 88,1% tổng số hộ đạt tiêu chí văn hoá. Phong trào xây dựng NTM tại Bắc Quang còn lan tỏa sâu, rộng tới các cơ quan, đoàn thể cùng phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phong trào đã ghi nhận 173 cơ quan, đơn vị trường học đạt tiêu chí cơ quan, đơn vị văn hóa; văn hoá công vụ phục vụ nhân dân được phát huy sâu, rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, huyện Bắc Quang đã hoàn thành tổng số 280 tiêu chí, tăng 85 tiêu chí so với năm 2015 (sau kết thúc giai đoạn 1 (2010 – 2015).

Có được kết quả trên là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, là sự chuyển biến về sản xuất để tăng thu nhập, ổn định đời sống và công tác an sinh xã hội. Sản xuất theo hướng “5 cùng” tại 141 cánh đồng mẫu lớn với gần 800 ha để tạo ra sản phẩm hàng hóa; tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng rộng khắp lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp. Từ việc sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, Bắc Quang đã hình thành các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh tập trung như: Vùng trọng điểm sản xuất lúa diện tích 2.000 ha ở các xã Quang Minh, Bằng Hành, Việt Vinh... cho sản lượng hàng hóa trung bình trên 12.000 tấn/năm, đạt giá trị trên 72 tỷ đồng; vùng sản xuất lạc hàng hoá gần 2.000 ha ở các xã Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Đông Thành đạt trên 10.343 tấn (tương đương 175 tỷ đồng); vùng chuyên canh trồng chè nguyên liệu 4.077 ha/5.700 ha, vùng chè hữu cơ trên 330 ha; vùng cam, quýt 4.167 ha/6.100 ha, vùng cây dược liệu 705,9 ha... Hàng năm, Bắc Quang có nhiều hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa các doanh nghiệp với người dân được ký kết, đầu ra sản phẩm được đảm bảo, sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng được chú trọng.

Huyện hiện có 73 HTX, 165 tổ hợp tác, nhóm hộ; 118 nhóm sở thích với hàng vạn người lao động tham gia. Bên cạnh đó, có 10 doanh nghiệp đã liên kết với nông dân cùng sản xuất, cùng lo đầu ra, cùng chia lợi nhuận. Hiện, toàn huyện có 150 thôn đã xây dựng Quỹ hỗ trợ sản xuất, số tiền quyên được 11.679,7 triệu đồng để hỗ trợ sản xuất, thâm canh. Chương trình đầu tư thu hồi theo Đề án thôn TCTQ tập trung ưu tiên cho các HTX thanh niên khởi nghiệp. Hiện tại, số quỹ đã đầu tư 25.757 triệu đồng để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tạo ra hàng trăm việc làm mới... Bắc Quang đã có 20 sản phẩm hàng hoá được sản xuất đạt tiêu chuẩn OCOP. Các sản phẩm thế mạnh như: Cam Sành VietGap, chè hữu cơ, cá Chiên đặc sản, gạo chất lượng cao đang chiếm lĩnh thị trường cả trong, ngoài tỉnh; văn hóa – xã hội có sự phát triển vượt bậc... Trong huy động nguồn lực xây dựng NTM, đã làm mới 282,340 km đường bê tông; hàng năm duy tu, bảo dưỡng 161,84 km đường; huy động xã hội hóa xây dựng 171 nhà lớp học, 111 nhà lưu trú; xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo 171 công trình cơ sở vật chất nhà, lớp học; xây mới 7 khu thể thao trung tâm xã; xây mới 21 công trình, sửa chữa 17 công trình nhà văn hóa xã; cải tạo, sửa chữa 206 công trình nhà văn hóa kiêm trụ sở thôn. Tổng nguồn vốn đóng góp của người dân trong huyện sau 10 năm huy động xây dựng NTM đạt gần 500 tỷ đồng…

Đồng chí Trần Văn Hoà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện Bắc Quang cho biết: Bài học quan trọng nhất trong xây dựng NTM là lấy sức dân để lo cho nhân dân. Trong thời gian tới, Bắc Quang sẽ triển khai mạnh mẽ Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, thôn TCTQ kiểu mẫu để nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao của người dân. Hướng tới, xây dựng Bắc Quang thực sự trở thành huyện trọng điểm về kinh tế, văn hoá, thu hút du khách, trở thành một miền quê thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn mới văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp…

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng

.