Khởi sắc Quản Bạ

Thứ Tư, 16/10/2019, 11:48 (GMT+7)

BHG - Sau 10 năm xây dựng NTM, đời sống người dân nông thôn vùng cao huyện Quản Bạ đã được cải thiện đáng kể; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bộ mặt nông thôn đã có những khởi sắc.

Nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên ở thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn.
Nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên ở thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn.

Với xuất phát điểm thấp, điều kiện về tự nhiên và xã hội khó khăn; thu ngân sách ít, nguồn ngân sách dành cho xây dựng NTM chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của Trung ương. Năm 2010, huyện Quản Bạ rà soát, đánh giá chỉ có 1 xã đạt 3 tiêu chí, 5 xã đạt 2 tiêu chí, 6 xã đạt 1 tiêu chí. Ngay sau khi có kế hoạch về xây dựng NTM, huyện đã ban hành Chương trình số 09-CTr/HU về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015. Theo đó, toàn hệ thống chính trị được tập trung vào công tác quy hoạch xã NTM; công tác tuyên truyền và thực hiện các phong trào thi đua xây dựng NTM cũng như triển khai các cơ chế, chính sách về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế... Giai đoạn 2016 – 2020, huyện tập trung hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Xác định xây dựng NTM mới là chương trình quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân; do đó, huyện đã tập trung tuyên truyền mạnh về xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng cho trên 380 nghìn lượt người. Thông qua thực hiện các cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh“; “Thứ 7 hướng về Nông thôn mới“..., đã huy động được các nguồn lực đóng góp ngày công và vật chất để xây dựng NTM với tổng nguồn vốn huy động là 1.466.632,69 triệu đồng. Thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, vay vốn tín dụng ưu đãi, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…; thu nhập bình quân của người dân từ 6 triệu đồng năm 2010, tăng lên 22 triệu đồng năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 61,17% năm 2015, xuống còn 43,41% năm 2018. Trong 10 năm đã thực hiện được 130,798 km đường giao thông các loại, 16,043 km kênh mương, 27 nhà văn hóa thôn. Đến nay, toàn huyện có 16/40 trường học đạt chuẩn; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 95%; có 10 chợ đang duy trì hoạt động. Toàn huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM là Đông Hà, Quyết Tiến và Quản Bạ.

Đến thăm xã Quản Bạ, một xã mới được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018; được Bí thư Đảng ủy xã Quản Bạ Nguyễn Đình Sơn chia sẻ: Với xuất phát điểm khi mới bắt tay vào xây dựng NTM của xã rất thấp (đạt 5/19 tiêu chí NTM); do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng các lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế, đồng thời hỗ trợ nhân dân vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi; từ đó, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 28,16 triệu đồng/năm, số hộ nghèo của xã còn 11,87%. Hiện, xã đang thực hiện các tiêu chí nâng cao của chương trình như: Lựa chọn thôn Nặm Đăm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn du lịch dựa vào cộng đồng ASEAN, giai đoạn 2018-2020; thông qua đó, đời sống của bà con các dân tộc ngày càng được nâng cao; góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Học, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Quản Bạ cho biết: Việc thực hiện các tiêu chí NTM tại Quản Bạ còn một số hạn chế như: Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp; vấn đề liên kết trong sản xuất thiếu tính bền vững; việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên sâu chưa rõ nét; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong xây dựng NTM thời gian tới, huyện cần rất nhiều nguồn lực và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện; tin rằng, diện mạo nông thôn Quản Bạ sẽ có bước thay đổi toàn diện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bài, ảnh: Lê Hải

.