Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang – Quang Bình sớm ổn định sau khi sáp nhập

Thứ Sáu, 11/10/2019, 09:58 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ - TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Ngày 28.8.2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1686/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Thuế khu vực (CCTKV) Bắc Quang -  Quang Bình. Ngay sau khi có quyết định, Chi cục thuế khu vực đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng cho cán bộ công chức đồng thời triển khai tốt các nội dung về nghiệp vụ, các vấn đề về pháp chế và công nghệ thông tin để quá trình thực hiện thông suốt, sớm ổn định tổ chức bộ máy khi Chi cục Thuế khu vực đi vào hoạt động.

Giao dịch tại Đội nghiệp vụ - Quản lý Thuế
Giao dịch tại Đội Nghiệp vụ - Quản lý thuế.

Ngay sau khi hợp nhất, CCTKV đã ổn định tình hình đi vào hoạt động bình thường, không để biến động, xáo trộn sau khi hợp nhất; không để gây khó khăn, phiền hà, làm tăng thời gian, chi phí, tác động đến tâm lý của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Đảm bảo sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, trong ngày đầu tiên sáp nhập Chi cục thuế Khu vực Bắc Quang – Quang Bình đã tiếp nhận và xử lý 105 lượt hồ sơ. Trong đó ô tô 4 lượt với số tiền nộp thuế 335 triệu đồng; xe máy 80 lượt với số tiền nộp thuế 31 triệu đồng, hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất 21 lượt số tiền nộp thuế 68 triệu đồng... Mọi giao dịch đều được giải quyết thông suốt nhanh gọn và không có vướng mắc.

Lãnh đạo chi cục Thuế tặng hoa cho người dân đầu tiên đến nộp lệ phí trước bạ
Lãnh đạo Chi cục Thuế tặng hoa cho người dân đầu tiên đến nộp lệ phí trước bạ.

Tại địa bàn không có trụ sở chính của CCTKV vẫn duy trì bộ phận “một cửa” để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế trên địa bàn. Bộ phận này được giao cho một đồng chí Phó Chi cục trưởng CCTKV phụ trách.

Căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc, tình hình thực tế quản lý thuế, biên chế được giao, lãnh đạo CCTKV đã quyết định số lượng cán bộ công chức tại bộ phận “một cửa” phù hợp, theo từng địa bàn và đảm bảo có công chức làm công tác tuyên truyền hỗ trợ, kê khai và thu nhập cá nhân, đảm bảo mọi hoạt động được thông suốt.

Bộ phận “một cửa” có nhiệm vụ tiếp nhận các vướng mắc về chính sách thuế, các thủ tục hành chính về thuế theo quy định; tiếp nhận các văn bản của người nộp thuế gửi trực tiếp cơ quan thuế, hoặc theo đường bưu chính; tiếp nhận tờ khai đăng ký thuế, cấp mã số thuế; tiếp nhận hồ sơ khai thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; hướng dẫn, hỗ trợ và cấp, bán hóa đơn, cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh; tổng hợp vướng mắc của người nộp thuế về chính sách báo cáo lãnh đạo chi cục thuế; kiểm tra hồ sơ khai thuế, tính thuế, không gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, cơ cấu tổ chức bộ máy vận hành có hiệu quả và hoàn thành nhiện vụ được giao; cán bộ công chức được sắp xếp công tác phù hợp đúng người đúng việc, tiết kiệm hợp lý, đảm bảo nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiệu quả công tác. Chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị thu ngân sách trên địa bàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Chúng Minh Chiến (Phó Chi cục Trưởng CCTKV Bắc Quang – Quang Bình)

.