Quang Bình: Nhân rộng 68 nhóm sở thích phát triển kinh tế

Thứ Ba, 17/09/2019, 09:48 (GMT+7)

BHG - Sau gần 4 năm triển khai chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP), huyện Quang Bình đã nhân rộng được 68 nhóm sở thích (CIG) phát triển về chăn nuôi và trồng trọt tại 5 xã đặc biệt khó khăn, gồm: Xuân Minh, Yên Thành, Bản Rịa, Tân Nam, Nà Khương. Cơ bản các nhóm CIG hoạt động tương đối hiệu quả, làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Nhóm sở thích trồng, chăm sóc và chế biến chè Shan tuyết thôn Nậm On, xã Xuân Minh, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Nhóm sở thích trồng, chăm sóc và chế biến chè Shan tuyết thôn Nậm On, xã Xuân Minh, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Với mục tiêu xây dựng năng lực phát triển định hướng thị trường, sau khi thành lập, các nhóm CIG đều được tham gia tập huấn về kiến thức thị trường, phân tích kinh tế, lập phương án sản xuất kinh doanh nhằm thay đổi tư duy từ tự sản, tự tiêu sang kết nối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Từ năm 2016 - 2019, chương trình CPRP đã giải ngân cho các nhóm CIG hơn 6,5 tỷ đồng, các nhóm thực hiện đối ứng gần một nửa số tiền trên để bước vào hoạt động. Trong đó, tập trung chủ yếu là chăn nuôi lợn, trâu, dê, trồng chè, thảo quả và chỉ có một số nhóm trồng cam Sành, ngô, lúa. Từ nhóm CIG, những hộ làm kinh tế giỏi đã chia sẻ kinh nghiệm, các làm hay trong chăn nuôi, trồng trọt, tạo động lực cho hộ nghèo vươn lên. Đến nay, 19 nhóm CIG nằm trong chuỗi giá trị phát huy hiệu quả kinh tế, có sản phẩm bán ra thị trường với tổng thu đạt 3,8 tỷ đồng. Qua đó, dần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, làm tăng năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng.

Tin, ảnh: MỘC LAN

.