Bắc Quang, 10 năm huy động gần 500 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

Thứ Năm, 26/09/2019, 15:19 (GMT+7)

BHG - Trong 10 năm (2009 – 2019), huyện Bắc Quang đã huy động tổng nguồn vốn trực tiếp cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt 499 tỷ 797 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương gồm vốn trái phiếu, vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp 124.178 triệu đồng; vốn vay ưu đãi 19 tỷ 920 triệu đồng; ngân sách tỉnh 57 tỷ 536 triệu đồng; ngân sách huyện 16 tỷ 733 triệu đồng;  vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác 122 tỷ 676 triệu đồng; huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp 3 tỷ 554 triệu đồng; nhân dân đóng góp bằng công lao động, hiến đất... quy ra tiền 155 tỷ 199 triệu đồng. Riêng giai đoạn 2016 - 2019 (ước thực hiện đến hết năm 2019), tổng nguồn vốn trực tiếp huy động 302 tỷ 106 triệu đồng.

Nhân dân xã Kim Ngọc làm đường bê tông tới các thôn xóm, phấn đấu hoàn thành tiêu chí về giao thông.
Nhân dân xã Kim Ngọc làm đường bê tông tới các thôn xóm, phấn đấu hoàn thành tiêu chí về giao thông.

Đến nay, huyện Bắc Quang đã có 6 xã gồm: Vĩnh Phúc, Quang Minh, Đồng Yên, Tân Quang, Việt Vinh, Vĩnh Hảo được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Dự kiến trong năm 2019 sẽ có 2 xã Hùng An và Kim Ngọc được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.