Xín Mần sơ kết sản xuất vụ Xuân năm 2019

Thứ Năm, 18/07/2019, 18:20 (GMT+7)

BHG - Ngày 18.7, UBND huyện Xín Mần đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất NLN vụ Xuân năm 2019. Bàn giải pháp thu hồi vốn vay theo Nghị quyết 209 – 86 – 29 của HĐND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lĩnh vực sản xuất NLN của huyện Xín Mần đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch giao. Các chương trình dự án đã và đang triển khai đúng mục đích, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhân dân. Huyện đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. Công tác khuyến nông được đẩy mạnh đến cơ sở, áp dụng bộ KHKT, đầu tư thâm canh, tạo ra các vùng thâm canh cây trồng hàng hoá. Công tác cung ứng vật tư nông nghiệp được mở rộng; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã có bước rõ nét, các cây có thế mạnh đang được mở rộng, trồng tập trung thâm canh theo vùng sản xuất hàng hoá cụ thể như diện tích lúa, ngô thâm canh cao hơn cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm nông nghiệp của huyện đã được xây dựng thành sản phẩm theo Chương trình OCOP của tỉnh, như: chè, gạo già dui, nếp Quảng Nguyên… Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 13.800 tấn, trong đó sản lượng thóc đạt trên 5.900 tấn, sản lượng ngô đạt trên 7.800 tấn, đậu tương đạt trên 2.300 tấn. Diện tích rừng sản xuất đã trồng trên 164 ha. Tính đến thời điểm 15.7, dư nợ cho vay trên địa bàn huyện là 37.335 triệu đồng/543 hộ vay, giúp các hộ làm chuồng trại và mua giống trâu, bò, lợn... sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết 209, 86 của HĐND tỉnh đến nay đã đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện như, tổng đại đàn gia súc đã tăng lên đạt 32.149 con.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp để phát triển sản phẩm OCOP, đẩy mạnh chăn nuôi trâu, bò hàng hóa, thu hồi vốn vay theo Nghị quyết 209 – 86 – 29 của HĐND tỉnh; cũng như các giải pháp thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Mùa trên địa bàn huyện...

Lệ Tình

.