Xã Ngọc Đường phấn đấu đạt tiêu chí kiểu mẫu

Thứ Ba, 23/07/2019, 17:14 (GMT+7)

BHG - Là xã thuần nông của thành phố; trước khi thực hiện xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), qua khảo sát, mới đạt 2/19 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo còn trên 11,5%, thu nhập bình quân chỉ đạt 8,6 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều hạn chế; hệ thống kênh mương thủy lợi không đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhân dân; văn hóa - xã hội chậm phát triển; vệ sinh môi trường nông thôn chưa đảm bảo… Sau 5 năm triển khai, năm 2015, Ngọc Đường đạt chuẩn NTM. Từ khi được công nhận đạt chuẩn đến nay, nhiều tiêu chí XDNTM của xã đã vượt chuẩn và ngày càng được nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 1%; thu nhập bình quân đạt 29,1 triệu đồng/người/năm. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là việc ủng hộ và hưởng ứng tích cực chương trình XDNTM.

Nông thôn mới xã Ngọc Đường ngày một đổi thay.
Nông thôn mới xã Ngọc Đường ngày một đổi thay.

Đến nay, sau 10 năm thực hiện XDNTM; xã Ngọc Đường đã chung sức, đồng lòng tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; tạo bộ mặt nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong đó, các công trình giao thông đã và đang được đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp mở rộng đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn xã có gần 9 km đường trục xã và trên 17 km đường trục thôn và liên thôn được nhựa hóa hoặc bê tông, đảm bảo đi lại thuận tiện; trên 11 km đường ngõ, xóm luôn sạch, đẹp và không còn lầy lội vào mùa mưa… 100% thôn, bản được dùng điện lưới Quốc gia. Cùng với việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông; việc nâng cấp, sửa chữa, nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu của bà con cũng được quan tâm; trên 90% hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hiện, xã Ngọc Đường có 4 đập chính cấp nước cho từng thôn, bản và gần 20.000 m kênh mương tưới, tiêu. Các công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh; hiện, diện tích đất sản xuất chủ động được nước tưới đạt trên 86%.

Cũng từ đó, xã đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo theo đúng khung thời vụ; nhiều mô hình mới đã và đang được nhân rộng. Các HTX, tổ hợp tác, làng nghề chế biến nông sản, làng văn hóa du lịch cộng đồng duy trì và phát triển; tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn...

Thời gian tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là sự đầu tư của tỉnh, thành phố; xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH, có các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xây dựng NTM gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao. Đồng thời, hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao…, phấn đấu đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu về phát triển kinh tế…, đồng chí Lê Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ngọc  Đường, cho biết.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.