Tạo động lực phát triển kinh tế

Thứ Năm, 18/07/2019, 09:41 (GMT+7)

BHG - Tạo động lực phát triển kinh tếNăm 2019, ngành Công thương quyết tâm về đích trước 1 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Vì vậy, ngay từ đầu năm, toàn ngành đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp; từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển sản xuất và thương mại; tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Công thương đã chủ động triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh; kế hoạch, chương trình phát triển KT – XH của tỉnh và cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động của Sở. Đồng thời chủ động tham mưu cho tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và ban hành quy trình “một cửa” liên thông trong các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Thanh Bình khắc phục sự cố vỡ đê bao Nhà máy Thủy điện Sông Lô 2; phối hợp với Sở Nông nghiệp xây dựng kế hoạch diễn tập thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành xả lũ đối với các dự án thủy điện trên lưu vực sông Miện, sông Lô; đưa 2 dự án Thủy điện Nậm Yên và Sông Chảy 6 đi vào hoạt động, phát điện với tổng công suất lắp máy 26 MW; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh các doanh nghiệp đăng ký thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu theo quy định; đẩy mạnh các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại.

Các phương tiện chờ làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.
Các phương tiện chờ làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

6 tháng đầu năm, ngành Công thương đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá; giá cả hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ổn định. Các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động tốt, điển hình như: Công ty TNHH một thành viên Thủy điện Nho Quế 3; Công ty Cổ phần thủy điện Thái An, Công ty Cổ phần chè Hùng An; một số công ty kết thúc thời gian đầu tư và đi vào hoạt động sản xuất, như: Thủy điện Sông Lô 6 (Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang), Thủy điện Sông Chảy 6 (Công ty Cổ phần thủy điện Sông Chảy 6), Thủy điện Nậm Yên, Công ty TNHH H&H CCEFES, Công ty Cổ phần GP Tek…, góp phần gia tăng giá trị sản xuất của ngành.

Các chỉ số ngành Công thương đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm đạt trên 2.457 tỷ đồng, tăng 2,07%; tỷ lệ số hộ sử dụng điện từ các nguồn đạt 91,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 5.284 tỷ đồng, tăng 16,66%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 199,8 triệu USD tăng, 11%.  Trong đó, xuất khẩu đạt 161,19 triệu USD, tăng 8,91%; nhập khẩu đạt 38,61 triệu USD, tăng 20,6%.

Theo đánh giá của Sở Công thương, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của ngành vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, ngành đang tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án thuộc các lĩnh vực của ngành; tăng cường công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn các công trình thủy điện đang xây dựng; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; xây dựng kế hoạch quảng bá, tiêu thụ sản phẩm mật ong Bạc hà và các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh; triển khai Đề án thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp; đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện để các dự án đầu tư hoàn thành đúng tiến độ.

Bài, ảnh: AN GIANG

.