Tăng cường quản lý công trình cấp nước sinh hoạt sau đầu tư

Thứ Ba, 02/07/2019, 09:57 (GMT+7)

BHG - Việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt (NSH) nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, công tác quản lý, vận hành, sử dụng sau đầu tư hiện đang bộc lộ nhiều hạn chế, gây ra tình trạng lãng phí.

Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Vĩnh Chúa, xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.                                                                Ảnh: T.L
Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Vĩnh Chúa, xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Ảnh: T.L

Toàn tỉnh hiện có 794 công trình cấp NSH; trong đó, có 698 công trình cấp nước tự chảy, 89 “hồ treo” và 7 giếng khoan. Các công trình được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 134, 135; vốn Unicef tài trợ; Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả… góp phần đưa tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 81,5%.

Để tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng công trình sau đầu tư; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1883/QĐ - UBND ngày 18.8.2016 phê duyệt phương án giao quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn cho UBND xã, thị trấn và Trung tâm Dịch vụ cấp nước và môi trường huyện quản lý. Đến nay, 100% các công trình cấp NSH nông thôn đang hoạt động đều có tổ quản lý vận hành. Một số tổ quản lý công trình bước đầu hoạt động tốt; xây dựng được quy chế và thu phí. Ngoài ra, một số hồ chứa nước tại 4 huyện vùng cao núi đá xây dựng được quy chế và thu phí phục vụ hoạt động quản lý, vận hành, tu sửa công trình. Năm 2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm về quản lý công trình cấp NSH nông thôn sau đầu tư tại huyện Quản Bạ và Quang Bình. Theo kế hoạch, 2 huyện đã thực hiện rà soát, củng cố các tổ, đội quản lý, vận hành; xây dựng quy chế hoạt động, lấy ý kiến người dân về mức thu tiền sử dụng nước. Huyện Quang Bình bố trí kinh phí lắp đặt mới 400 đồng hồ đo nước cho các công trình tại 3 xã: Tiên Yên, Xuân Giang, Tân Trịnh và thu tiền sử dụng nước, bước đầu phát huy hiệu quả.

 Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản, lý vận hành, sử dụng, bảo dưỡng công trình cấp nước sau đầu tư vẫn còn những hạn chế: Hiện, toàn tỉnh có 110 công trình không hoạt động, số công trình hoạt động bền vững chỉ chiếm trên 23,4% tổng số công trình được đầu tư; nhiều tổ quản lý công trình được thành lập, kiện toàn, tập huấn kỹ thuật nhưng hoạt động không hiệu quả. Nguyên nhân do nhiều công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng từ lâu; trong quá trình hoạt động không có kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên nên hỏng hóc, không sử dụng được. Một số công trình bị thiên tai phá hỏng các hạng mục, như: Đập đầu mối, bể lọc, bể chứa, ống dẫn nước, nhưng các địa phương và các tổ quản lý không có kinh phí sửa chữa, khắc phục và một số công trình bị cạn kiệt hoặc mất nguồn nước cấp. Mặt khác, do đặc thù công trình cấp NSH thường ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đời sống người dân khó khăn nên không thu được tiền sử dụng nước; công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của ngành chức năng và chính quyền các cấp đối với hoạt động của các tổ quản lý không thường xuyên; ý thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước và công trình cấp NSH chưa cao; nhiều hộ dân tự do xả nước vào ao nuôi cá; tình trạng tranh chấp nguồn nước giữa các thôn chưa được giải quyết dứt điểm…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Giáp Mai Thùy, cho biết: “Để tăng cường quản lý, vận hành công trình cấp NSH sau đầu tư, Sở tiếp tục tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các huyện, thành phố vào cuộc quyết liệt; tăng cường quản lý nhà nước đối với công trình cấp nước, xây dựng quy chế quản lý và phân rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, tổ quản lý và người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cộng đồng trong sử dụng, vận hành nước tiết kiệm, hiệu quả”.

Mới đây, tại Hội nghị bàn giải pháp quản lý, vận hành công trình cấp NSH sau đầu tư do UBND tỉnh tổ chức; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến yêu cầu các sở, ngành phối hợp, ban hành hướng dẫn các địa phương rà soát công trình cấp NSH; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành dự thảo Đề án đổi mới công tác quản lý, vận hành công trình cấp NSH và chỉ thị về công tác quản lý nhà nước đối với công tình cấp NSH nông thôn; kiểm tra, rà soát các công trình cấp NSH tại các trường học, bệnh viện, trạm y tế để kịp thời khắc phục khó khăn, phát huy hiệu quả sử dụng; đưa nội dung sử dụng tiết kiệm nguồn NSH nông thôn vào chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; rà soát giá nước tại các huyện, thành phố để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thống nhất mức giá sử dụng. Các địa phương chấn chỉnh và khắc phục kịp thời các hạn chế, vướng mắc trong công tác quản lý…

Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao, trong khi nguồn tài nguyên nước đang ngày càng cạn kiệt; tình trạng lãng phí nguồn nước và các công trình cấp nước vẫn diễn ra. Vì vậy, các cấp, ngành cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ và sử dụng công trình cấp nước hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. 

BIỆN LUÂN

.