Quy định mức bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất

Thứ Năm, 04/07/2019, 14:57 (GMT+7)

BHG - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 16/2019/QĐ-UBND, ngày 26.6.2019 về mức bồi thường thiệt hại nhà ở, công trình xây dựng khác gắn liền đất và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; áp dụng đối với các trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, nhà từ 1 - 4 tầng trở lên, mức giá bồi thường thấp nhất là 1,976 triệu đồng/m2 sàn, cao nhất 4,513 triệu đồng/m2 sàn tùy theo kết cấu; đối với nhà bằng gỗ, đơn giá bồi thường thấp nhất là 1,948 triệu đồng và cao nhất 6,927 triệu đồng/m2 xây dựng, tùy theo kết cấu. Đối với các công trình phụ trợ, vật kiến trúc, như: Lều, quán, chuồng nuôi gia súc, bán mái, cột gỗ nền bê tông gạch vỡ, hàng rào xây bổ trụ… đơn giá bồi thường dao động từ 156 - 912 nghìn đồng/m2.

Đơn giá để tính mức bồi thường di chuyển mồ mả, mức thấp nhất 2,495 triệu đồng, cao nhất 5,5 triệu đồng/ngôi mộ. Đối với việc di chuyển mồ mả không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì người có mồ mả phải di chuyển được bố trí đất, được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng, ngoài ra còn được bồi thường các chi phí khác có liên quan trực tiếp là 6 triệu đồng/ngôi mộ.   

Đây là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án, dự toán và thanh quyết toán kinh phí bồi thường cho các gia đình, cá nhân bị thiệt hại tài sản gắn liền trên đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Chi tiết Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bạn đọc kích vào đường link dưới.

>>Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Lê Lâm

 

.